Creative Citizen

เมื่อเสียงสามารถมองเห็นได้ See Sound แอพฯ ช่วยผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน

เสียงเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นในบ้าน เช่น สุนัขเห่า คนกดกริ่งเรียกหน้าบ้าน กาต้มน้ำไฟฟ้าร้อง น้องเดินสะดุดตกบันได เปิดน้ำทิ้งจนล้น ดูจะไม่ใช่ปัญหาของคนปกติ แต่สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน พวกเขาไม่ได้ยินเสียงเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ ซึ่งมันอาจพาไปสู่ความไม่ปลอดภัยในชีวิตได้ See Sound สร้างสรรค์โดยทีมงานของ Wavio ร่วมมือกับ Area23 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสุขภาพของเอเยนซี่โฆษณา FCB  เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ออกแบบเพื่อช่วยเหลือคนพิการทางการได้ยิน  เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พิการให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัยขึ้น  โดยใช้ AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ในการระบุเสียงที่เกิดขึ้นในบริเวณบ้าน ซึ่งเมื่อก่อนเทคโนโลยียังไม่สามารถแยกแยะเสียงที่มีความแต่กต่างกันได้มากนัก…

Continue Reading
Close Menu