Creative Citizen

Let’s Go Fetch Water น้ำจากถังสู่ถัง…ที่ผู้หญิงและเด็กต้องตักและเดินเท้าหาบเป็นวันมาใช้ในครอบครัว

การมีน้ำสะอาดใช้อาจเป็นสิ่งที่ผู้คนในเมืองใหญ่ทั่วไปมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ แต่กับชาวชนบทในประเทศแร้นแค้นอีกจำนวนมาก พวกเขาไม่มีน้ำประปา และต้องใช้เวลาทั้งวันเดินเท้าไปตักน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกล หาบน้ำหนักอึ้งกลับมา เพื่อนำมาเก็บไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งโดยมากแล้วคนที่ต้องทำหน้าที่นี้ก็คือสตรีและเด็ก ที่บางรายจำเป็นต้องขาดเรียนเพื่อใช้เวลาทั้งวันหาบน้ำมาให้ครอบครัวได้ใช้ ดังนั้นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนเมืองที่มีน้ำใช้เหลือเฟือเห็นค่าของน้ำทุกหยด กลุ่มนักออกแบบจากสเปนชื่อ Luzinterrupts จึงสร้างอินสตอลเลชันขนาดใหญ่ชื่อ Let’s Go Fetch Water ขึ้น โดยติดตั้งไว้ให้คนเมืองได้เห็นกันชัดๆ บริเวณระหว่างสถานทูตสเปนและศูนย์วัฒนธรรมเม็กซิกัน กลางกรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา Let’s Go Fetch Water เป็นอินสตอลเลชันที่ทำจากถังน้ำพลาสติกสีฟ้าจำนวนมากมาจัดเรียงกัน โดย Luzinterrupts วางถังเหล่านั้นลดหลั่นกันลงมา…

Continue Reading
Close Menu