Creative Citizen

The Cell Furniture Project เฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องขังเพื่อคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกัน

วิธีจะวัดว่าประเทศไหนเจริญแล้ว ไม่ใช่ดูที่วิถีชีวิตอันซิวิไลซ์ของผู้มีอันจะกิน แต่เป็นการให้ความสำคัญแก่ชนชั้นลำดับล่างๆ ลงมา ไม่เว้นแม้แต่นักโทษในเรือนจำ เพื่อให้พวกเขามีโอกาสในชีวิตได้ทัดเทียมคนอื่นๆ อย่าง The Cell Furniture Project นี้ ก็เป็นโปรเจ็กต์ที่แสดงถึงความเจริญทางจิตใจของผู้จัดทำได้เป็นอย่างดี เพราะกลุ่มนักศึกษาปี 3 จำนวน 16 คน จาก Central Saint Martins ในลอนดอน ตั้งเป้าลุกขึ้นมาปรับปรุงงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ในห้องขังที่ช่วยให้นักโทษมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม ในการทำงาน พวกเขาเริ่มต้นจากการทำรีเสิร์ชกับนักโทษและเจ้าหน้าที่เรือนจำ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัดของการใช้เฟอร์นิเจอร์ พื้นที่ในห้องขัง ปัญหาการใช้งานที่พบบ่อย และมาตราการเรื่องความปลอดภัยที่ทำให้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นต่างๆ จำเป็นต้องทำจากวัสดุที่ไม่สามารถกลายเป็นอาวุธให้นักโทษใช้ทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นได้…

Continue Reading
Close Menu