Creative Citizen

บ้านแถวขนาดย่อมในลอนดอน ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือการออกแบบวิถีชีวิตของผู้ใช้งาน

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม การปฏิสัมพันธ์ในสังคมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่ร่วมกัน มันช่วยทำให้เกิดความแข็งแรงในแต่ละชุมชน ก่อเกิดการร่วมมือ สร้างความช่วยเหลือของผู้คนในสังคมตั้งแต่หน่วยย่อยจนภาพใหญ่ สำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม ประเด็นชวนให้ฉุกคิดเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชน เป็นสิ่งที่ไม่อาจเพิกเฉยได้ แต่มันถูกแสดงออกผ่านส่วนไหนของสถาปัตยกรรมได้บ้าง อีกกลวิธี อาจจะอยู่แค่ประเด็นเล็กน้อย แต่จุดให้เกิดความยิ่งใหญ่ได้ อย่างการเลือกใช้เฉลียงหน้าบ้านให้สังคมได้สื่อสารกันที่บ้านแถวในลอนดอน ย่านนิวแฮม สหราชอาณาจักร บนที่ดินรูปตัว L Peter Barber Architects  สำนักงานสถาปนิกจากลอนดอน ได้รับโครงการออกแบบบ้านแถวขนาดย่อม จำนวน 6 หลังมาออกแบบพร้อมโจทย์ข้างต้น ตัวบ้านแต่ละหลังมีความสูง 3 ชั้น จุดสะดุดตาคือผนังภายนอกกรุด้วยอิฐ ทำให้ขับเน้นความชัดของยุควิคตอเรียน…

Continue Reading
Close Menu