Design 4 Good – ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)

Creative Citizen ชวนน้องๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาเรียนรู้การออกแบบสื่อเพื่อสุขภาพ เริ่มตั้งแต่การฝึกย่อยข้อมูลจนถึงการออกแบบพื้นฐาน ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นที่ออกมานั้นเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยคุณภาพและน่าสนใจมากๆ กิจกรรม: อบรมเชิงปฎิบัติการ Design 4 Good – ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) วันและเวลา: 12 กันยายน 2562 | 09:00-17:00 น. วิทยากร: คุณจักรพันธ์ สุวรรณพาณิชย์ และคุณกัลย์จีรา ชาตินันทฤกษ์ . เป้าหมาย: พัฒนาศักยภาพทางด้านการออกแบบสื่อสร้างสรรค์และการสื่อสารร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย…

Continue ReadingDesign 4 Good – ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)

Design 4 Good – ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)

กิจกรรม: อบรมเชิงปฎิบัติการ Design 4 Good – ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) วันและเวลา: 12 กันยายน 2562 | 09:00-17:00 น. วิทยากร: คุณจักรพันธ์ สุวรรณพาณิชย์ และคุณกัลย์จีรา ชาตินันทฤกษ์ . เป้าหมาย: พัฒนาศักยภาพทางด้านการออกแบบสื่อสร้างสรรค์และการสื่อสารร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 6 จังหวัด เพื่อให้เกิดนักสื่อสารด้านสุขภาวะที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์สื่อ รู้เท่าทันสื่อ และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ . ติดต่อสอบถาม:…

Continue ReadingDesign 4 Good – ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)

แนวคิด Circular Way: โลกหมุนด้วยมือเรา ใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่า

ทรัพยากรมีวันหมด แม้วันนี้อาจจะยังไม่หมด แต่ถ้าหากมนุษย์ยังใช้ทุกอย่างอย่างไม่รู้คุณค่า เราคงได้สัมผัสโลกในวันที่ทรัพยากรหมดในอีกไม่นานแน่นอน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  หรือ SCG มี passion และให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวปฏิบัติ SCG Circular Way  แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาปรับใช้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  ด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่การผลิต การใช้และวนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ โดยขับเคลื่อนผ่านแนวทางการดำเนินธุรกิจหลักๆ ของ SCG แนวคิดนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าที่ของ SCG หรือภาคธุรกิจอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่ทุกคนควรทำ SCG จึงชวนคนไทยร่วมสร้างพฤติกรรมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ให้คุ้มค่าที่สุดไปด้วยกัน  จึงนำเสนอเรื่องราวผ่านวิดีโอคลิปแบบเข้าใจง่ายๆ โดยย่อให้โลกเหลือแค่บ้านเล็กๆ และทรัพยากรบนโลกก็มีแค่อาหารบนโต๊ะอาหารเล็กๆ…

Continue Readingแนวคิด Circular Way: โลกหมุนด้วยมือเรา ใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่า