Creative Citizen

Workshop: Social Media for Social Change 2019

สัมนาเชิงปฏิบัติการ: Social Media for Social Change 2019 โซเชียลมีเดียเพื่อสนับสนุนงานขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดโดย: เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ Creative Citizen วันเวลา: 2 ตุลาคม 2562 | 09:00-16:30 น. สถานที่: อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) จำนวนที่เปิดรับ: 15 องค์กร หรือไม่เกิน 30 คน ค่าใช้จ่าย: ไม่มี…

Continue Reading

Workshop: Social Media for Social Change 2019

สัมนาเชิงปฏิบัติการ: Social Media for Social Change 2019 โซเชียลมีเดียเพื่อสนับสนุนงานขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดโดย: เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ Creative Citizen วันเวลา: 2 ตุลาคม 2562 | 09:00-16:30 น. สถานที่: อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) รายละเอียด/ลงทะเบียน: www.facebook.com/events/476852183222792 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการพื้นฐานการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยเครื่องมือ MovingIMPACT โดย CreativeMOVE และสามารถออกแบบโครงสร้างการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงผ่านโซเชียลมีเดียเบื้องต้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนประเด็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมขององค์กรตัวเองได้…

Continue Reading

Plastikophobia ครั้งหนึ่งพลาสติกคือสิ่งมหัศจรรย์ที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่วันนี้มันคือวิกฤติมหันต์

ถ้าพูดถึงศิลปินผู้มุ่งมั่นกับงานแสดงศิลปะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีหัวข้อเรื่องพลาสติกและขยะมลพิษต่าง ๆ แล้ว Vong Wong เป็นหนึ่งในระดับแถวหน้าที่สร้างงานออกมาได้ชวนตื่นตะลึง ทั้งแนวทางการออกแบบและมุมมองด้านการถ่ายภาพ สร้างบรรยากาศให้กระตุ้นเตือนผู้พบเห็นได้อย่างเหลือเชื่อเสมอ และเราก็ไม่เคยเบื่อที่จะหยิบงานของเขามาเล่าสู่กันฟัง เพราะนอกจากจะเติมเต็มจินตนาการแบบแฟนตาซีแล้ว ยังช่วยให้ตระหนักถึงอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามากับสภาพแวดล้อมและความแปรปรวนของธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลก Plastikophobia เป็นชื่อโปรเจ็กต์งานศิลปะแนวอินสตอลเลชั่นอาร์ตโดย Vong Wong ร่วมมือกับ Joshua Goh ศิลปิน นักออกแบบชาวสิงคโปร์ และ Luara Francios ครีเอทีฟนักสร้างสรรค์ทางสังคมที่เคยร่วมงานกับเขามาก่อนหน้านี้ในโปรเจ็กต์ Clothing the Loop  จัดแสดงงานขึ้นที่ the…

Continue Reading
Close Menu