Workshop: Social Media for Social Change 2019 #02

สัมนาเชิงปฏิบัติการ: Social Media for Social Change 2019 #02 โซเชียลมีเดียเพื่อสนับสนุนงานขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อม (รุ่นที่ 2) จัดโดย: เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ Creative Citizen วันเวลา: 9 ตุลาคม 2562 | 09:00-16:30 น. สถานที่: อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) รายละเอียด/ลงทะเบียน: www.facebook.com/events/510144713139743 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการพื้นฐานการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยเครื่องมือ MovingIMPACT โดย…

Continue ReadingWorkshop: Social Media for Social Change 2019 #02

Workshop: Social Media for Social Change 2019 #02

สัมนาเชิงปฏิบัติการ: Social Media for Social Change 2019 #02 โซเชียลมีเดียเพื่อสนับสนุนงานขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อม (รุ่นที่ 2) จัดโดย: เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ Creative Citizen วันเวลา: 9 ตุลาคม 2562 | 09:00-16:30 น. สถานที่: อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) จำนวนที่เปิดรับ: 15 องค์กร หรือไม่เกิน 30…

Continue ReadingWorkshop: Social Media for Social Change 2019 #02

Blood Beacon ช่วยผู้บริจาคเลือดรู้ทันที โลเกชั่นพินกลับหัวเมื่อไหร่ ไปบริจาคได้ทันเวลา!

ประเทศไต้หวันมีผู้บริจาคเลือด 7.5% ของจำนวนประชากรทั้งหมด นับว่าเป็นอัตราสูงที่สุดของโลก แต่ความต้องการเลือดก็มีสูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน แต่สูงยังไงก็ยังไม่พอในเวลาฉุกเฉิน หากมีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นจะทำอย่างไร ? และจะทำอย่างไรให้ผู้บริจาคเลือดได้เข้าถึงการบริจาคในพื้นที่ที่มีความต้องการได้อย่างรวดเร็ว? แต่ยังมีอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจคือ อัตราการใช้สมาร์ทโฟนในไต้หวันสูงเป็นที่สองของโลก ผู้คนเข้าถึงอินเตอร์เนทได้แทบจะทุกพื้นที่ทุกเวลา และมีการใช้แอปพลิเคชั่นประเภท Navigation หรือการแนะนำเส้นทางเป็นจำนวนมาก เช่น แอปฯ หาที่จอดรถ แอปฯ เดลิเวอรี่ บริษัทเอเยนซี่โฆษณา J. Walter Thompson APAC จึงนำข้อมูลนี้มาใช้ประโยชน์ นำเสนอโปรเจ็กต์ Blood Beacon…

Continue ReadingBlood Beacon ช่วยผู้บริจาคเลือดรู้ทันที โลเกชั่นพินกลับหัวเมื่อไหร่ ไปบริจาคได้ทันเวลา!