Creative Citizen

Truck Art Childfinder ศิลปะบนรถบรรทุกช่วยตามหาเด็กหายในปากีสถาน

ภาพวาดบนรถบรรทุกเป็นศิลปะพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมในปากีสถาน เจ้าของรถบรรทุกจะให้ความสำคัญกับการตกแต่งรถด้วยภาพวาดวิจิตรตระการตา แต่ละคันจะมีเอกลักษณ์ของตัวเอง ลวดลายส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันมีตั้งแต่ลายดอกไม้หลากสีที่ดัดแปลงให้เข้ากับรถ ภาพของวีรบุรุษที่เจ้าของรถชื่นชอบ...วันนี้ ศิลปะบนรถบรรทุกเหล่านี้มีฟังก์ชั่นที่มากกว่าความสวยงามหรือการแสดงความศรัทธา แต่ยังเป็นศิลปะที่ช่วยเหลือสังคมด้วย BBDO เอเยนซี่โฆษณาข้ามชาติในปากีสถาน ร่วมกับ บริษัท Berger ผู้ผลิตและจำหน่ายสีทาภายในและภายนอกรายใหญ่ สร้างสรรค์แคมเปญชื่อว่า Truck Art Childfinder โดยร่วมกับสายด่วนแจ้งข้อมูลคนหาย Roshni Helpline ซึ่งจากข้อมูลเด็กหายของปากีสถานพบว่า ในแต่ละปีมีเด็กหายจำนวนมากถึง 3,000 คน และการแจ้งเบาะแสก็แทบจะไม่มี เด็กเหล่านั้นอาจถูกเคลื่อยย้ายไปในชนบทห่างไกลซึ่งข้อมูลข่าวสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่อาจเข้าถึงได้ โอกาสคือรถบรรทุกของปากีสถานมีจำนวนมาก สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ที่ห่างไกลของปากีสถาน  ประกอบกับศิลปะบนรถบรรทุกแต่ละคันนั้นเป็นทีโดดเด่นสะดุดตา แค่เพียงเปลี่ยนภาพวาดบนรถจากภาพดารา…

Continue Reading
Close Menu