Creative Citizen

Pay It Forward: การให้ไม่สิ้นสุด ลดบาดแผลให้สังคมด้วยความเอื้อเฟื้อที่ไม่หวังผลตอบแทน

ใครจะเชื่อว่าเพียงคำถามไม่กี่ประโยคและการบ้านบนกระดานดำในชั้นเรียนวิชาสังคมศึกษาของเด็กประถมจะมีอิทธิพลต่อเขาไปตลอดชีวิต โลกคืออะไร…มีความสัมพันธ์กับชีวิตอย่างไร และจะเปลี่ยนแปลงโลกได้หรือไม่ เป็นคำถามธรรมดาทว่ายากเหลือเกินที่จะมีคำตอบได้อย่างเบ็ดเสร็จ ในเมื่อโลกที่เห็นอยู่เต็มไปด้วยความบกพร่องและรอยแผลเป็น บางทีพระเจ้าไม่ได้สร้างโลกมาให้สมบูรณ์แบบอย่างที่เข้าใจกัน หรือบางทีพระองค์อาจประสงค์จะทดสอบมนุษย์ท่ามกลางความทุกข์ เราจะหาทางขับเคลื่อนให้โลกไปสู่ทิศทางใด…และแล้วการบ้านไม่กี่บรรทัดนั้นก็แสดงพลังออกไปนอกห้องเรียนได้อย่างเหลือเชื่อ แบบที่หนังเรื่องนี้กำลังบอกเรา ‘Pay It Forward’ การจัดวางองค์ประกอบของการเล่าเรื่องทั้งโครงเรื่องและตัวละครสะท้อนให้เห็นความใฝ่ฝันของเด็กตัวเล็กที่เอื้อมสุดมือเพื่อจะคว้าโลกที่สวยงาม ท่ามกลางหลายชีวิตที่เต็มไปด้วยความบอบช้ำไม่ว่าจะเป็นเศรษฐี คนชั้นกลาง หรือแม้แต่คนจรจัด ต่างรอโอกาสที่จะเปิดหน้าต่างหัวใจเพื่อให้แสงแห่งความเห็นอกเห็นใจกันส่องผ่าน คำถามก็คือ คนเราจะทำอะไรเพื่อใครโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนได้จริงหรือ เราจะไม่ผิดหวังแม้ว่าการช่วยเหลือนั้นจะเหมือนกับการโยนก้อนหินลงในน้ำแล้วจมหายไปอย่างไร้ค่าได้จริงๆ หรือ สำหรับคนทำหนังย่อมไม่คิดแบบนั้น หนังจำต้องมีความเอนเอียงที่จะสื่อสารความหวังไปสู่โลกที่ทึมทึบดังที่เป็นข่าวให้เห็นทุกวัน เช่น ข่าวอาชญากรรม ความรุนแรงและทำร้ายกัน การเหยียดคนทั้งสีผิว เชื้อชาติ และจากอาชีพการงาน ฯลฯ…

Continue Reading
Close Menu