Creative Citizen

แคมเปญ Tickled Pink ใช้แป้งโดว์แนะนำการตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้นด้วยตนเอง

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มีสถิติพบมากกว่ามะเร็งชนิดอื่นๆ สำหรับเพศหญิง ในปี 2020 ที่ผ่านมา ทั่วโลกมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เป็นผู้หญิงถึง 2.3 ล้านราย และมีผู้เสียชีวิตจากโรคร้ายนี้ 685,000 ราย ตัวเลขนี้จัดว่าสูงกว่าที่ควรจะเป็น เพราะมะเร็งเต้านมมีอัตรารักษาให้หายได้ในสัดส่วนที่สูงหากเริ่มเข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ แต่เพราะผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยไม่เคยตรวจคัดกรองมาก่อน และไม่รู้จักแม้แต่วิธีการตรวจเบื้องต้นด้วยตัวเอง ทำให้กว่าจะไปถึงมือหมอ ระยะของโรคก็ก้าวหน้าไปในขั้นที่รักษาได้ยากแล้ว Asda บริษัทรายใหญ่ด้านการขายปลีกในสหราชอาณาจักร เล็งเห็นปัญหานี้และเชื่อว่าหากให้ความรู้อย่างเพียงพอแก่ผู้คนทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้น ผู้ป่วยหลายรายจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และลดจำนวนการสูญเสียได้เป็นจำนวนมาก พวกเขาจึงจับมือกับองค์กรการกุศล Breast Cancer Now และ CoppaFeel! จัดทำแคมเปญ Tickled…

Continue Reading
Close Menu