Creative Citizen

Kiss the Ground: สารคดีแห่งความหวังในการฟื้นฟูโลกให้กลับคืนสู่สมดุล

ท่ามกลางสภาวะโลกร้อนและความแปรปรวนของภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง หลายฝ่ายยอมรับกันถึงสาเหตุที่มาของปัญหาดังกล่าว ทั้งๆ ที่ต่างคนก็ก็รับรู้แต่ก็ทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อน หลายคนคงจะท้อคิดว่านี่คงหมดหนทางแล้วที่จะเอาชนะปัญหาซับซ้อนยากต่อการเยียวยา แต่ว่าความคิดนี้อาจยังไม่ใช่ข้อสรุปที่ต้องยอมรับอย่างเบ็ดเสร็จ ในเมื่อโลกยังมีทางเลือกอื่นอยู่ อาจเป็นแสงสว่างเพียงเล็กน้อยที่ปลายอุโมงค์ สารคดี Kiss the Ground เป็นหนึ่งแนวคิดที่กำลังส่งสารความหวังนั้น โดยพยายามกระตุ้นสังคมให้ช่วยกันลงมือกระทำสร้างโลกให้กลับคืนสู่สมดุล เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของลูกหลาน นี่ไม่ใช่เรื่องโยนบาปไปที่ใครแต่เป็นเรื่องเล่าที่เกิดจากความรักที่มีต่อโลก เมื่อพิจารณาให้จริงจังแล้วก็พบช่องว่างสำคัญของปัญหา นั่นก็คือความเข้าใจเกี่ยวกับคาร์บอนและการปล่อยคาร์บอนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศที่เป็นต้นตอของก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มอุณหภูมิให้โลก เราเชื่อกันว่าคาร์บอนเป็นผู้ร้าย ทั้งๆ ที่จริงแล้วโลกเราต่างหากที่ขาดคาร์บอนไม่ได้ แถมยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของเกือบทุกชีวิต แม้ในร่างกายของคนเราก็ประกอบด้วยคาร์บอนเช่นกัน หนังให้ข้อมูลหลายด้านเพื่อชี้ให้รู้ว่า สังคมไม่เคยเข้าใจวงจรการหมุนเวียนของคาร์บอนอย่างแท้จริง ซึ่งนี่เป็นการเปิดประเด็นให้ฉุกคิด คาร์บอนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพืชและมีส่วนผลักดันให้เกิดการคลายออกซิเจน ทว่าพืชพันธุ์จะทำเช่นนั้นไม่ได้เลยหากขาดดินที่ดี เพราะดินมีคุณภาพนั่นเองที่ทำหน้าที่กักคาร์บอนไว้เป็นพลังงานของพืช…

Continue Reading
Close Menu