เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ Creative Citizen คือ กลุ่มนักสร้างสรรค์ นักออกแบบ และศิลปินที่มีความเชื่อเหมือนกันว่าความคิดสร้างสรรค์สามารถเปลี่ยนโลกได้

“Together, we can create social impact through creativity art and design.”

 

Mission: 
Creative Citizen มีเป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการ DIT: Do It Together

  1. Inspiration สร้างแรงบันดาลใจผ่านกิจกรรมต่างๆ และเนื้อหาบนเว็ปไซต์
  2. Education อบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมสังคม
  3. Action สร้างการมีส่วนร่วม สนับสนุนและผลักดันสมาชิกให้ลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลง

CONTACT

Location

CreativeMOVE (Creative Citizen)

167/2 Soi Senanikom 1 Soi 40 Yak 8 , Ladprao, Lat Phrao, Bangkok 10230

Contact us

Email: contact@creativecitizen.com
Facebook: Creative Citizen
Twitter: @CRTCITIZEN

Management Team

ธนบูรณ์ สมบูรณ์

Founder & Editor-in-Chief

วันวิสาข์ ศรีพินิจ

Project Manager

ศวิตา แสงน้ำเพชร

Co-ordinator, Photographer

ลักขณา วงษ์งามกนก

Social Media Manager

ปณิชา เมธาวิชิตชัย

Creative

Editorial Team

พีรดา พีรศิลป์

Feature Editor

หนึ่งฤทัย คาทุสเซฟสกี้

Writer

สาโรช พระวงค์

Writer

จงจิตร สมิทธิ์

Writer

ธันยพร หงษ์ทอง

Writer

ปองพล ยุทธรัตน์

Writer

วนัทยา หนูแก้ว

Writer

วรัญญู อุดมกาญจนานนท์

Writer

วิสาข์ สอตระกูล

Writer

พัทริกา ลิปตพัลลภ

Writer

ศรัณย์ แสงน้ำเพชร

Photographer

เกตน์สิรี วงศ์วาร

Photographer