สมาร์ทฟาร์มไทยแลนด์ใกล้มาแล้ว! Agri-Map Moblie แอพฯ รวมข้อมูลพื้นฐานการเกษตรของไทย

ในยุคที่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนจากอะนาล็อกสู่ดิจิตอล เราจะเปลี่ยนทุกอย่างรอบตัวเราให้ Smart ขึ้น เวลาเราพูดถึง Smart เราจะหมายถึงการเปลี่ยนให้ทุกอย่างกลายเป็นเครื่องมือดิจิตอล เช่น โทรศัพท์มือถือปรกติกลายเป็น Smart Phone ทีวีปรกติกลายเป็น Smart TV และนับจากนี้ยังมีอีกมากมายในยุค Internet of Things (IoTs) ที่ทุกอย่างจะต้องถูกเติมคำนำหน้าว่า Smart เกือบหมด ไม่เว้นแม้แต่เรื่องที่เราคิดว่าห่างไกลกับเทคโนโลยีอย่าง Smart Town หรือ Smart Farm ก็กำลังจะเกิดขึ้นให้เห็นแล้ว

ในอนาคตภาคการเกษตรของเราหวังจะเห็นการตื่นตัวปรับตัวขนานใหญ่ เกษตรกรรุ่นต่อไปก็เริ่มนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในภาคเกษตร ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องการพัฒนาความสามารถในการผลิตหรือกระบวนการเพาะปลูกให้ดีขึ้นเท่านั้น แต่จะครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนไปถึงปลายน้ำ รวมถึงเรื่องการซื้อขายไปจนถึงมือผู้บริโภคเลย ข้อมูลและความรู้จะถึงมือทำให้มีอำนาจต่อรองมากขึ้นกว่าเดิม อนาคตภาคการเกษตรของไทยก็จะดีขึ้น วงจรหนี้สินจะดีขึ้น และแน่นอนว่าความมั่นคงในอาชีพก็จะดีขึ้นด้วยในที่สุด

Smart Farm หรือเกษตรอัจฉริยะจะเป็นอนาคตที่ต้องเริ่มต้น และก็ไม่ได้พูดถึงแค่เทคโนโลยี แต่ยังรวมถึงการจัดการข้อมูล (Data) ด้วย จะดีกว่าไหมถ้าเกษตรกรรู้อย่างแม่นยำถึงสภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อเตรียมการว่าควรจะเพาะปลูกอะไร รู้ข้อมูลสารอาหารในดินเพื่อรู้ว่าเหมาะกับการปลูกหรือต้องเพิ่มปุ๋ยหรือไม่ รู้ข้อมูลตลาดการซื้อขายล่วงหน้าเพื่อที่จะวางแผนเพื่อให้รายได้สูงสุด รู้แผนการทำเกษตรของคนอื่นๆ เพื่อลดการแข่งขัน หรือรู้ถึงระดับการจัดการภายในฟาร์ม อย่างเช่นรู้ว่าวัวตัวไหนให้น้ำนมดีผ่านสมาร์ทดีไวซ์ที่ติดอยู่กับตัววัวเพื่อที่จะได้ให้ของดีที่สุดสู่ตลาด หรือรู้ว่าต้องใช้โดรนบินไปพ่นยาฆ่าแมลงในจุดที่ทำนายว่าอาจจะมีการระบาดของแมลงเพื่อลดปัญหาเชิงสุขภาพ ทั้งหมดที่เราจินตนาการไปถึงเป็นไปได้หมดในโลกแห่งข้อมูลข้าวสาร

แต่การจะไปถึงจินตนาการเราต้องการจุดเริ่มต้น ซึ่งตอนนี้มีแอพพลิเคชั่นบนมือถือแอพฯ หนึ่งชื่อ Agri-Map Mobile ช่วยให้เรากำลังเริ่มต้นเพื่อไปถึงยุค 4.0 อย่างที่ตั้งใจไว้

แอพฯ Agri-Map Mobile เป็นแอพฯที่รวบรวมข้อมูลให้เกษตรกรทุกคนนำไปใช้วางแผนการทำเกษตรของตนเอง จะว่าไปเป็นการบูรณาการข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นวางรากฐานของ Smart Farm ได้แก่ ข้อมูลดิน น้ำ พืช ข้อมูลด้านการตลาด แหล่งรับซื้อวัตถุดิบ ต้นทุน และข้อมูลเกื้อหนุนอื่นๆ ข้างในแอพฯ สามารถระบุพื้นที่ของตัวเองแล้วดูการเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนให้เหมาะสมตามชั้นความเหมาะสมของดิน มีข้อมูลทางเลือกการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน พร้อมรายละเอียดที่สำคัญ เช่น การเพาะปลูก ต้นทุน ผลตอบแทนต่อไร่ และแหล่งรับซื้อ แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรในรูปแบบสถิติ กราฟ ตัวเลข เรียกว่าเสร็จสรรพในตัวเอง ข้อมูลทั้งหมดลึกไปจนถึงระดับตำบลทั่วประเทศละเอียดยิบแสดงลงบนแผนที่ และที่สำคัญเป็นการรวบรวมจากความตั้งใจของภาครัฐหลายๆหน่วยงาน อย่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมพัฒนาที่ดิน Nectec และสวทช.

จริงๆ แล้วข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ แต่การมารวมอยู่ในแอพฯ ที่เดี๋ยวนี้ใครๆ ก็พกติดตัวตลอดเวลาแม้กระทั่งเกษตรกร ก็สามารถทำให้เกิดความสะดวกถ้าพื้นที่ตรงนั้นมีสัญญาณโทรศัพท์ ใครๆ ก็ใช้แอพฯตัวนี้ได้

วันนี้เป็นเพียงความพยายามเริ่มต้นที่กำลังขับเคลื่อนไทยให้สู่โลกดิจิตอลได้อย่างแท้จริง จากนี้ยังมีอีกมากที่ต้องทำเพื่อไปถึงระดับ Smart Farm ในวันหนึ่งการเกษตรจึงไม่ต้องรอคอยฟ้าฝนจากบนเมฆ  (cloud) แต่เพียงอย่างเดียว แต่บริหารจัดการควบคุมทุกอย่างผ่านระบบคลาวด์ (Cloud) ได้ด้วย

ทั้งหมดเป็นไปได้ ถ้าเริ่มกันตั้งแต่ตอนนี้

อ้างอิง: NECTEC

บันทึก

Kittipat M

มีอาชีพเป็นนักวางกลยุทธ์ด้านดิจิตอลให้เอเจนซี่โฆษณาแห่งหนึ่ง ชอบศึกษาความเป็นไปและปรากฏการณ์ใหม่ๆของโลกสังคมออนไลน์ ชีวิตส่วนตัวมักปิดมือถือออกเดินทางท่องโลกกว้าง เพราะมีความเชื่อว่าชีวิตไม่สามารถอยู่ได้ด้วยออนไลน์เพียงอย่างเดียว รู้จักเพิ่มเติมได้ที่ www.kittipatm.com

See all articles