Aimful Books สมุดระบายสีแนวสตรีทอาร์ต สนับสนุนการศึกษาให้เด็กยากไร้ทั่วโลก

เมื่อพูดถึง ‘สตีทอาร์ต’ ทุกคนก็จะนึกไปถึงงานแสดงศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น จิตรกรรมบนอาคาร, กำแพง, ตามท้องถนน หรือไม่ก็อาจเป็นงานในพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ซึ่งมีข้อจำกัดในการจัดแสดง เช่น เวลาในการจัดแสดง, ความสวยงามของสีสัน และก็อาจจะขึ้นอยู่กับผู้เสพงานเองด้วย บางครั้งได้แค่มองผ่านซึ่งหลายชิ้นงานก็ถูกปล่อยให้จืดจางไปอย่างน่าเสียดาย แต่จะมีใครนึกว่า ผลงานสตรีทอาร์ตเหล่านั้นจะสามารถมาอยู่ใกล้ชิดเราและพร้อมให้สัมผัสได้ทุกเวลาที่ต้องการในรูปแบบของสมุดภาพเขียนลายขาว-ดำ สำหรับฝึกลงสี นี่เป็นโปรเจ็กต์ที่เชิญชวนผู้คนให้มีส่วนร่วมกับงานศิลปะและสร้างสรรค์สังคมในชื่อ ‘AIMFUL BOOKS’

Diego Orlandini เป็นนักเขียนหนังสือ, อิลัสเตรเตอร์, นักท่องเที่ยว เป็นผู้ก่อตั้ง AIMFUL BOOKS โดยมีจุดมุ่งหมาย ที่จะช่วยปลดปล่อยผู้คนจากชีวิตประจำวันไปสู่ความสงบทางใจด้วยรูปแบบทางศิลปะ เพิ่มประสบการณ์ได้รู้จักผลงานศิลปินสตรีทอาร์ตดังหลากหลาย และเป็นการให้คืนกลับสู่สังคมโดยการนำประโยชน์จากโครงการไปสนับสนุนการศึกษาเด็กผู้ยากไร้ทั่วโลก

ก่อนหน้านี้เขาและเพื่อนศิลปิน ที่ Wynwood ได้ประสบความสำเร็จจากโครงการ The Wynwood Coloring Book มาแล้ว โดยรวบรวมผลงานของ ศิลปินท้องถิ่นที่ไมอามี่มาทำสมุดภาพลายเส้นเพื่อให้ลงสี และได้รับการตอบรับอย่างดีและขายหมดในเวลาอันรวดเร็ว และครั้งนี้เป็นการขยายโครงการให้มากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากศิลปินสตรีทอาร์ตดังระดับโลกมากกว่า 100 คน อย่างเช่น Kenny Scharf, D*Face, Vhils, Ron English, Cryptik, Daleast, Crash, The London Police, Lady Pink, Daze, Gonzalo Borondo, Vexta, Toofly, Beau Stanton, Icy & Sot, Case Maclaim, Don Rimx, Fin DAC, Fintan Magee, Jason Botkin, Meres, Sego, Saner, Kevin Ledo ฯลฯ และยังเพิ่มกิจกรรมให้ผู้สนใจได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมอย่างครบวงจร  ครั้งหนึ่ง Diego ไปเป็นอาสาสมัครสอนหนังสือให้เด็กในชนบทที่กัมพูชา ได้พบกับปัญหาความยากจนและขาดแคลนด้านการศึกษา เป็นเหตุให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอยากจะช่วยเหลือพวกเด็กๆ เหล่านั้นให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น เพราะเชื่อว่าการศึกษาเป็นใบเบิกทางที่แท้จริงที่จะพาให้ชีวิตพ้นไปจากความยากจน

โครงการสมุดภาพ AIMFUL BOOKS นี้ต้องใช้งบประมาณสูงเพราะต้องการจัดพิมพ์จำนวนมาก หลายขนาดและเลือกกระดาษอย่างดีให้เหมาะสมกับการระบายสี รวมทั้งดินสอสีในกล่องที่ออกแบบไว้เข้ากันน่าใช้ จึงได้นำโครงการขอระดมทุนจากในเวปไซต์ Kick Starter ด้วย บางครั้ง ชีวิตของเราก็จำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าเพื่อได้ทำสิ่งสร้างสรรค์ สมุดภาพนี้ไม่ใช่เหมาะเฉพาะเด็กแต่ทุกคนทุกวัย เพราะอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ดึงเอาความสามารถทางศิลปะที่ซ่อนเร้นภายในของแต่ละคนออกมาและที่สำคัญยังได้ประโยชน์ไปถึงปลายทางถึงเด็กๆ ทั่วโลก

อ้างอิง: aimfulbooks.com, kickstarter.com

วรัญญู อุดมกาญจนานนท์

Art may not be the only way to brighten the world, but it is essential to create a beautiful life. รักงานสร้างสรรค์อิสระ...งานเขียนเป็นหนึ่งในนั้น เพราะตัวหนังสือคือความคิดที่เชื่อมโลกกับเราไว้ด้วยกัน

See all articles