นิทรรศการภาพวาดด้วยหมึกสกัดจากควันพิษครั้งแรกของโลก

นี่เป็นห้องแสดงงานศิลปะอากาศบริสุทธิ์ Clean Air ตั้งอยู่บนถนนในเมือง Brixton ประเทศอังกฤษ เมืองที่มีปริมาณฝุ่นควันเกินค่ามาตรฐานนานกว่า 5 วัน ติดต่อกันในปี 2017 เป้าหมายก็เพื่อเรียกร้องให้คนหันมาใส่ใจและช่วยกันหาวิธีลดปริมาณฝุ่นควันในอากาศลง จุดเด่นของงานนี้จะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกเสียจากเหล่าภาพเขียนลายเส้นขาวดำทั้งหลายในห้องจัดแสดงนั่น ที่กำลังสื่อสารเรื่องราวถึงเมืองในฝันหรือความหวังถึงโลกสดใสในอนาคต ไม่เพียงแค่ความงดงามของศิลปะบนผืนผ้าใบ แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือ ภาพเขียนทุกชิ้นล้วนเขียนขึ้นจากมลพิษทางอากาศด้วย

สีหรือหมึกที่ใช้สำหรับการสร้างงานนี้ถือเป็นหมึกที่สกัดจากมลพิษในอากาศเป็นครั้งแรกของโลกเลยทีเดียว โดยการดักเก็บก๊าซคาร์บอนจากท่อไอเสียรถยนต์ เขม่าควันจากรถบรรทุก ฯลฯ นำไปผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ป่นเป็นผงแล้วทำให้เป็นของเหลวจนกลายเป็นน้ำหมึก กลับมาใช้งานสร้างประโยชน์ได้ใหม่ นับเป็นนวัตกรรมที่น่าทึ่ง ผลงานของนักประดิษฐ์ชาวอินเดีย Anirudh Sharma ผู้ร่วมก่อตั้งห้องทดลอง Graviky Labs เขาสร้างผลิตภัณฑ์น้ำหมึกพิเศษนี้ขึ้นในชื่อ Air-Ink นี่จึงนับเป็นการผสมผสานแนวคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้านเทคโนโลยีและศิลปะเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองที่เต็มไปด้วยฝุ่น ควัน มลพิษที่ผู้คนสูดลมหายใจเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยอย่างไม่รู้ตัวและยากจะหลีกเลี่ยง โดยศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกให้แสดงผลงานคือ Roderick Mills, Jonny Hannah, Josh Parkin และ Goodwives and Warriors  ทุกคนล้วนมาจากเมืองที่มีสถิติค่ามลพิษในอากาศเกินมาตรฐาน ซึ่งการแสดงงานศิลปะ Clean Air นี้จะย้ายไปจัดแสดงด้วยเช่นเดียวกันคือ London, Glasgow, Leeds, Southampton และ  Nottingham

โปรเจ็กต์ Clean Air และ  Air-Ink นี้เป็นงานแสดงผลงานที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กับการจัดการปัญหามลพิษเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในด้านนวัตกรรมและศิลปะ อาจเรียกได้ว่าเป็นวิธีการ ‘หนามยอกเอาหนามบ่ง’ ไม่เพียงจะรณรงค์ให้รู้ถึงปัญหาด้านพิษภัยของฝุ่นควันในอากาศเท่านั้นแต่เป็นการเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาไปพร้อมกันด้วย

อ้างอิง : The London EconomicBrixton Buzz, Time Out

บันทึก

บันทึก

บันทึก

วรัญญู อุดมกาญจนานนท์

Art may not be the only way to brighten the world, but it is essential to create a beautiful life. รักงานสร้างสรรค์อิสระ...งานเขียนเป็นหนึ่งในนั้น เพราะตัวหนังสือคือความคิดที่เชื่อมโลกกับเราไว้ด้วยกัน

See all articles