Anatomically Correct อาร์ตปืนเปลือยสะท้อนความรุนแรงของมนุษย์อย่างหมดเปลือก

เห็นงานชิ้นนี้แล้วก็บอกได้เลยว่าเป็นปืนที่เปลือยที่สุดเท่าที่เคยมีมา ไม่ใช่เปลือยให้เห็นกลไกภายในของปืนแบบที่เข้าใจ แต่นี่เป็นตัวตนของอาวุธที่มีเพื่อทำลายชีวิตโดยแท้ ผลงานศิลปะที่สะท้อนความรุนแรงในสังคมผ่านสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการต่อสู้ประหัตประหารทำลายล้างกัน ผลงานศิลปะชิ้นนี้เป็นของ Noah Scalin ศิลปินชาวอเมริกัน ในชื่อว่า Anatomically Correct ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานชุด Anatomy of War ของเขา

Noah Scalin เกิดเมื่อปี 1972 เป็นศิลปินและนักสร้างสรรค์ที่มีผลงานโดดเด่นและยังเขียนหนังสืออีก ด้วยความสามารถที่หลากหลาย งานอาร์ตของเขาชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นภาพความรุนแรงของมนุษย์ได้อย่างหมดเปลือก เพราะเล่นเอาตับไตไส้พุงมาโชว์กันอย่างจะแจ้ง ภายใต้รูปทรงของปืนชนิดต่างๆ อย่าง ปืน  AK 47 หรือ ปืนพก  Smith and Wesson ล้วนแต่กระแทกความรู้สึกผู้ชมได้อย่างรุนแรง เรียกว่าพอได้จับปืนก็รู้สึกถึงความตายตามมาทันที

ความรุนแรงที่มองผ่านอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างและถูกใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการก่ออาชญากรรมต่างๆ แต่ทว่าการใช้อาวุธเหล่านี้ก็จำเป็นสำหรับความอยู่รอด และสังคมต้องพึ่งพาด้วยเหมือนกันซึ่งมีกฎหมายรองรับอนุญาตให้ใช้เพื่อป้องกันตัว ศิลปินไม่ได้ต้องการจะประณามการใช้ปืนเพียงด้านเดียว แต่อยากให้เราคิดทุกครั้งก่อนจะใช้และให้มั่นใจว่าไม่ได้ใช้ด้วยอารมณ์  ปืนเปลือยชุดนี้จึงไม่เพียงแต่เปลือยอวัยวะและความสูญเสียของชีวิตแต่ยังเปลือยสมองและความรับผิดชอบของคนที่กำลังจะใช้ปืนด้วย และการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐฯ ยังคงเป็นข้อถกเถียงต่อไป

อ้างอิง :beautifuldecay.com ; art-sheep.com ; noahscalin.com

วรัญญู อุดมกาญจนานนท์

Art may not be the only way to brighten the world, but it is essential to create a beautiful life. รักงานสร้างสรรค์อิสระ...งานเขียนเป็นหนึ่งในนั้น เพราะตัวหนังสือคือความคิดที่เชื่อมโลกกับเราไว้ด้วยกัน

See all articles