Art for Health 2017 สถาบันราชานุกูล (ดินแดง)

Art for Health 2017 สถาบันราชานุกูล (ดินแดง)

SHARE

[ รับอาสาสมัคร ] วาดภาพระบายสี กิจกรรม Art for Health 2017 สถาบันราชานุกูล (ดินแดง) #Art4Health #CreativeCitizen

วันและเวลา: 24 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่: สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กรุงเทพฯ
จำนวนอาสาสมัครที่เปิดรับ: 25 คน
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี (รวมอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม)

Mission:
ภายใน 1 วัน อาสาสมัครร่วมกันทาสีให้กับสถาบันราชานุกูล ร่วมฟื้นฟูสภาพจิตใจ เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินชีวิต สร้างสีสัน และรอยยิ้มให้กับน้องๆ ผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญาที่ สถาบันราชานุกูล

คุณสมบัติของผู้สมัคร:
1. มีทักษะในการวาดภาพระบายสีเบื้องต้น
2. ผู้เข้าสมัครสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เต็มวัน

วิธีการสมัคร:
1. อาสาสมัครที่จะเข้าร่วมต้องลงทะเบียนล่วงหน้าและได้รับการยืนยันการเข้าร่วมจากทีมงานเท่านั้น
2. กรอกใบสมัครออนไลน์ก่อนวันที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 23:59 น. ที่ https://goo.gl/forms/FHvzYQl3YytyoBlu2
2. ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 16:00 น. ที่ http://www.facebook.com/CreativeCitizen
3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560

รายละเอียด:
Facebook: Creative Citizen หรือ www.creativecitizen.com

ติดต่อสอบถาม:
อีเมล์ creativecitizen.com@gmail.com หรือ โทร 061-994-1426