Art for Health 2017 สถาบันราชานุกูล (ดินแดง)

ขอบคุณอาสาสมัคร #CreativeCitizen กว่า 40 คนที่มาร่วมทาสี สถาบันราชานุกูล (ดินแดง) เพื่อสร้างสีสันใหักับน้องๆ ผู้พิการในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กับโครงการ #Art4Health

วันและเวลา: 24 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่: สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กรุงเทพฯ
จำนวนอาสาสมัครที่เปิดรับ: 25 คน

Mission:
ภายใน 1 วัน อาสาสมัครร่วมกันทาสีให้กับสถาบันราชานุกูล ร่วมฟื้นฟูสภาพจิตใจ เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินชีวิต สร้างสีสัน และรอยยิ้มให้กับน้องๆ ผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญาที่ สถาบันราชานุกูล

Tags

Creative Citizen

Creative Citizen เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์

See all articles

Next Read