Art for Health 2018: การ์ดสุขภาพเพื่อน้อง

Art for Health 2018: การ์ดสุขภาพเพื่อน้อง

SHARE

[ รับอาสาสมัคร ] นักวาดภาพประกอบ 12 คน และ นักเขียน 6 คน ร่วมสร้างสรรค์ “การ์ดสุขภาพเพื่อน้อง” สื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพสำหรับเด็กระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาตอนต้น เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านสุขภาวะสำหรับเด็ก #Art4Health #CreativeCitizen

กิจกรรม: Art for Health 2018: การ์ดสุขภาพเพื่อน้อง
วันและเวลา: 4-5 สิงหาคม 2561 l 09.30-16.30 น.
สถานที่: Draft Board Co-Working Space อาคารอรกานต์ ชั้น 12A ( BTS ชิดลม ทางออก 3)
อาสาสมัครที่เปิดรับ: นักวาดภาพประกอบ 12 คน และนักเขียน 6 คน
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี (รวมอาหารและเครื่องดื่ม)
รายละเอียด/ลงทะเบียน: www.facebook.com/events/2175439726068919/

Mission:
ภายในระยะเวลา 2 วัน อาสาสมัครนักวาดภาพประกอบ และนักเขียน ร่วมกันสร้างสรรค์ “การ์ดสุขภาพเพื่อน้อง” สื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพสำหรับเด็กระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาตอนต้น เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านสุขภาวะสำหรับเด็ก เพื่อนำไปเผยแพร่เป็นสาธารณะประโยชน์ โดยมี คุณครูชีวัน วิสาสะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อสำหรับเด็ก มาร่วมเป็นโค้ชเพื่อให้ความรู้และคำแนะนำ

วิธีการสมัคร:
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 23:59 น. ที่ https://goo.gl/forms/EC9rjFVL5m9SGyTH3
2. ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 16:00 น. ที่ www.facebook.com/CreativeCitizen
3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร:
1. นักวาดภาพประกอบ: มีประสบการณ์ด้านการวาดภาพประกอบ (กำลังศึกษาหรือทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
2. นักเขียน: มีประสบการณ์ด้านงานเขียน (กำลังศึกษาหรือทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
3. ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง 2 วันตามที่ระบุ **สำคัญมาก**
4. นักวาดภาพประกอบที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำคอมพิวเตอร์มาในวันกิจกรรมเอง

รายละเอียด:
www.facebook.com/CreativeCitizen

ติดต่อสอบถาม:
โทร: 061-994-1426 หรือ อีเมล์: creativecitizen.com@gmail.com