Art for Health 2018 บ้านเฟื่องฟ้า

Art for Health 2018 บ้านเฟื่องฟ้า

SHARE

[ รับอาสาสมัคร ] Creative Citizen รับอาสาสมัครร่วมกิจกรรม Art for Health 2018 ร่วมวาดภาพระบายสี เพื่อปรับทัศนียภาพและเป็นสื่อเรียนรู้ให้น้องๆ ที่บ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี #Art4Health #CreativeCitizen

กิจกรรม: Art for Health 2018 @ บ้านเฟื่องฟ้า
วันและเวลา: 3 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 -16.30 น.
สถานที่: สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี
จำนวนอาสาสมัครที่เปิดรับ: 40 คน
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี (บริการเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน)

Mission:
ภายใน 1 วัน อาสาสมัครร่วมกันทาสีให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินชีวิต สร้างสีสัน และรอยยิ้มให้กับน้องๆ โดยสถานที่ดังกล่าวจะมีน้องๆ ตั้งแต่เด็กแรกเกิด – 7 ปี ที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจทุกประเภท

คุณสมบัติของผู้สมัคร:
1. มีทักษะในการวาดภาพระบายสีระดับเริ่มต้น หรือสูงกว่า
2. ผู้เข้าสมัครสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เต็มวัน (09.30 -16.30 น.) *** หากไม่สะดวก โปรดให้สิทธิ์อาสาสมัครที่สามารถร่วมได้เต็มเวลา

สีและอุปกรณ์:
ทีมงานเตรียมไว้ให้แล้ว

วิธีการสมัคร:
1. อาสาสมัครที่จะเข้าร่วมต้องลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า และได้รับการยืนยันการเข้าร่วมจากทีมงานเท่านั้น
2. กรอกใบสมัครออนไลน์ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 23:59 น. ที่ https://goo.gl/forms/04lA8e5SFXlQA1zV2
3. ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 16:00 น. ที่ http://www.facebook.com/CreativeCitizen
4. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561

รายละเอียด:
Facebook: Creative Citizen หรือ www.creativecitizen.com

ติดต่อสอบถาม:
อีเมล์ creativecitizen.com@gmail.com หรือ โทร 061-994-1426