Pongpon Yuttharat

Pongpon Yuttharat

Pongpon Yuttharat

Udon Walkable City อุดรธานี เมืองเดินได้ เดินดี

เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 ที่ผ่านมามีปรากฏการณ์เรื่องเมืองที่น่าสนใจเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี หลายสื่อเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ‘ชิบูย่าอุดรธานี’ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทางด้านกายภาพมีความคล้ายคลึงกับทางข้ามในย่านชิบูย่าที่ญี่ปุ่น ความเปลี่ยนแปลงของ ‘แยกทองใหญ่’ สี่แยกหน้าสถานีรถไฟอุดรธานีที่มีสีสันสดใสพร้อมกับมีทางม้าลายสีเหลืองขนาดใหญ่วางพาดแยก