Creative Citizen

Zurapun Sangsuwan

Zurapun Sangsuwan

Zurapun Sangsuwan

นักเล่าเรื่องที่ใช้ตัวอักษรเป็นเครื่องมือและศรัทธาในพลังของงานเขียน ผู้ชอบตัวเองตอนนั่งสัมภาษณ์ผู้คนที่สุด

Wildchain เกมออนไลน์ที่ชวนเกมเมอร์เก็บแต้มอนุรักษ์สัตว์ป่า

ไม่น่าเชื่อว่าการเล่นเกมจะช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธ์ได้! ถ้าเอาชื่อ Wildchain ไปเสิร์ชใน App Store หรือ Play Store ตอนนี้น่าจะยังไม่เจอผลลัพธ์อะไร

Dark Forest คอลเลกชันจาก Renim Project ที่เล่าเรื่องช้างบนเสื้อผ้ารีไซเคิล

หลายคนน่าจะรู้จัก Renim Project ในฐานะแบรนด์เสื้อผ้าที่เน้นประเด็นความยั่งยืนหรือ sustainable ผ่านการใช้วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ได้รับการยอมรับจากเวทีแฟชั่นอย่าง Vogue Who’s the next

Away COVID-19 เพื่อนใกล้ไลน์ที่จะช่วยให้เราห่างจากจุดเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19

การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรน่าหรือ COVID-19 ทำให้เราต้องตื่นตัวมากกว่าเดิมเพราะรอบนี้การระบาดเกิดขึ้นในวงกว้าง และจากความเสี่ยงที่มันสามารถแพร่กระจายและติดต่อได้จากทุกที่ เราจึงต้องป้องกันตัวเองด้วยการกินร้อน ช้อนส่วนตัว ล้างมือ สวมหน้ากาก รักษาระยะห่างอย่างเข้มข้นขึ้นกว่าเดิม เพราะยังไม่มีการประกาศล็อกดาวน์

Close Menu