Bee Brick อิฐรังผึ้งสำหรับผึ้งอินดี้ที่อาศัยอยู่โดดเดี่ยว ช่วยรักษาสมดุลระบบนิเวศน์

ก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินแต่ Bear Brick แต่นวัตกรรมชิ้นล่าสุดของ Green&Blue ที่เราอยากแนะนำให้รู้จักชิ้นนี้ชื่อว่า Bee Brick ซึ่งไม่ใช่แค่หน้าตาจะสวยงามแบบดีไซน์ร่วมสมัยเท่านั้น แต่ Bee Brick ยังถือเป็นงานออกแบบที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กๆ ที่ส่งผลยิ่งใหญ่ต่อธรรมชาติ

ในความหมายตรงตัว Bee Brick ก็คือ ก้อนอิฐสำหรับใช้ในการก่อสร้างที่มีรูเล็กๆ สำหรับให้ผึ้งมาใช้อยู่อาศัย Green&Blue พัฒนา Bee Brick ขึ้นมาเพราะพวกเขาเล็งเห็นว่าปัจจุบันผึ้งที่อาศัยอยู่ตัวเดียว ไม่ได้อยู่เป็นฝูง มีจำนวนลดน้อยลงมาก อันเนื่องมาจากการเติบโตของเมือง การทำการเกษตรโดยใช้สารเคมี และการทำสวนด้วยวิธีสมัยใหม่ การลดลงของผึ้งประเภทนี้ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะผึ้งที่อาศัยอยู่โดดเดี่ยวมีส่วนช่วยในการผสมพันธุ์ไม้ผ่านการถ่ายละอองเกสรได้มาก ซึ่งผลที่ตามมาจากนั้นก็คือความหลากหลายและความเป็นธรรมชาติของพันธุ์พืชลดลง ซึ่งพืชส่วนหนึ่งในนั้นก็เป็นอาหารของมนุษย์เอง ในประเทศจีน ปัญหาการลดลงของความหลากหลายทางพันธุ์พืชได้เกิดขึ้นให้เห็นแล้ว จนพวกเขาต้องหันไปพึ่งวิธีการผสมพันธุ์พืชทางเกสรโดยเครื่องจักร ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นผลดีในระยะยาวเท่าไร

ด้วยงานออกแบบร่วมสมัย คุณอาจนำเอา Bee Brick สักก้อนสองก้อนไปเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงรั้วบ้าน หรือตั้งอยู่ในสวน รอให้ผึ้งมาอยู่อาศัย แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าผึ้งเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อสมาชิกในครอบครัว เพราะผึ้งที่อาศัยอยู่อย่างสันโดษจะไม่ต่อยคนและสัตว์เหมือนผึ้งที่อาศัยอยู่เป็นฝูง อีกอย่างที่น่าชื่นชมก็คือ ปกติแล้ววัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างมักผ่านกระบวนการผลิตที่ไม่ค่อยเป็นมิตรต่อโลกเท่าไร แต่ 2 ใน 3 ของ Bee Brick ทำมาจากวัสดุเหลือใช้ที่ได้จากโรงงานดินในจีน เพราะฉะนั้นการรักษาสมดุลทางระบบนิเวศน์คราวนี้ แทบไม่ได้ก่อให้เกิดขยะหรือเป็นมลพิษต่อโลกเพิ่มขึ้นเลย

อ้างอิง: greenandblue.co.ukpopupcity.net

Tags

Tags: , , , ,

ธันยพร ห.

อดีตคนทำงานนิตยสาร (HOW-To, Vaczine, Esquire, Wallpaper* Thailand, art4d) ในยุคสื่อสิ่งพิมพ์รุ่งเรือง ปัจจุบันเป็นนักเขียน/นักแปล/บรรณาธิการอิสระ มีผลงานทั้งบทความศิลปะ งานออกแบบ สุขภาพกาย-ใจ สิ่งแวดล้อม และวรรณกรรม

See all articles