Bee Saving Paper: กระดาษอนุรักษ์ผึ้ง ช่วยต่อชีวิตผึ้ง ต่อลมหายใจมนุษย์โลก

ผึ้งเป็นสัตว์สำคัญมากในระบบนิเวศ ช่วยทำให้เกิดการผสมพันธุ์ของพืชในป่าและพืชอาหารทั่วโลก 90% อาศัยการผสมเกสรของผึ้ง แต่วันนี้ประชากรผึ้งทั่วโลกเกือบจะถึงจุดที่มีการสูญพันธุ์ เนื่องจากปรากฏการณ์รังผึ้งล่มสลาย (colony collapse disorder) เกิดขึ้น เมื่อผึ้งงานหายไปจากรัง และผึ้งนางพญามีผึ้งพยาบาลที่เหลือน้อยจึงไม่สามารถที่จะเลี้ยงตัวอ่อนได้ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก เริ่มกังวลถึงปริมาณการลดลงของผึ้งทั่วโลก ว่าจะนำหายนะมาสู่มนุษย์ได้!

ในประเทศโปแลนด์ก็ประสบปัญหากับการลดลงของประขากรผึ้ง เพราะจำนวนพันธุ์ผึ้งลดลงจาก 469 สายพันธุ์เหลือเพียง 222  สายพันธุ์และมีแนวโน้มว่าจะลดลงเรื่อยๆ Poland for City Bees องค์กรสนับสนุนประชาชนให้ช่วยกันอนุรักษ์ผึ้ง จึงร่วมกับเอเยนซี่โฆษณา Saatchi & Saatchi IS คิดหาทางช่วยดำรงเผ่าพันธุ์ของผึ้งอย่างสร้างสรรค์ โดยนำเสนอ กระดาษอนุรักษ์ผึ้ง หรือ Bee Saving Paper ที่สามารถใช้เป็นอาหารสำหรับผึ้งแทนเกสรดอกไม้ที่ไม่ค่อยเหลือและเต็มไปด้วยยาฆ่าแมลง

กระดาษวิเศษนี้ได้รับการร่วมมือคิดค้นกับนักกีฏวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านกระดาษ เนื้อกระดาษผลิตจากเยื่อกระดาษที่ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชได้ต่อไป พื้นผิวกระดาษประกอบด้วยกลูโคสและเมล็ดพันธุ์ เคลือบด้วยสี water-based UV ให้ผึ้งสามารถมองเห็นได้เหมือนเรณูเกสรของพืชพันธุ์ ซึ่งกระดาษนี้ก็เสมือนน้ำหวานอาหารของผึ้งงาน ให้ผึ้งงานนำกลับไปเลี้ยงดูพญาผึ้งในรัง และเมล็ดพันธูพืชเล็กๆ บนกระดาษยังติดตัวผึ้งงานไปให้พวกเขาได้ไปขยายพันธุ์พืชนั้นๆ ต่อได้อีก นับว่าเป็นไอเดียช่วยผึ้งที่สร้างสรรค์ ทำง่าย ได้ผลจริง ซึ่งกระดาษเหล่านี้จะถูกแจกจ่ายให้กับเกษตรกร ชาวสวน และประชาชนที่สนใจช่วยอนุรักษ์ผึ้ง เพียงแค่พวกเขานำกระดาษไปวางในสวนที่บ้านเท่านั้น และยังเป็นไอเดียต้นแบบของกระดาษอนุรักษ์ผึ้งที่สามารถนำไปใช้ผลิตแก้วกาแฟ ตั๋วรถไฟ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่มีประโยชน์เมื่อมนุษย์ไม่ได้ใช้แล้วอีกด้วย

เมื่อผึ้งหายไปจากโลก พืช ผัก ผลไม้ การสืบทอดเผ่าพันธุ์ของดอกไม้และต้นไม้ในป่าอาจจะถึงทางตัน แล้วมนุษย์ก็จะไม่มีอาหารกิน นั่นอาจหมายถึงหายนะของโลก ถึงขนาดที่ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยทำนายอนาคตของมนุษย์ไว้นานแล้วว่า “หากผึ้งสูญพันธุ์ ภายในสี่ปี มนุษย์เราก็จะสูญพันธุ์ด้วย”

ต่อไปหากเราเห็นผึ้ง แทนที่จะตกใจสะบัดหนี จงดีใจไว้เถิดว่า ที่ยังมีลมหายใจ เพราะวันนี้ยังมีพวกเขาอยู่

อ้างอิง : Ads of The World, LBBonline

จงจิตร สมิทธิ์

Head of Creative บริษัท Far East Fame Line DDB มีความเชื่อว่างานโฆษณาที่ดีใช้แค่ Creativity ไม่พอ แต่ต้องใช้ Humankind Creativity ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตสังคมและโลกไปในทางที่ดีขึ้นด้วย

See all articles