Creative Citizen

Bostanli Bridge: สะพานเชื่อมเมืองสร้างพื้นที่ใหม่เพิ่มลมหายใจให้ในตุรกี

Reading Time: 2 minutes
102 Views

พื้นที่สาธารณะเป็นลมหายใจสำคัญของคนเมือง เมืองที่มีพื้นที่สาธารณะน้อยคือเมืองที่ใส่ใจกับความเป็นคนน้อย ถ้าการออกแบบเมืองขาดความเข้าใจคนทำให้เมืองไม่น่าอยู่ หากเมืองที่มีจุดบกพร่องเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการฟื้นฟู มันสามารถเข้าไปแก้ไขถึงพื้นที่ขนาดใหญ่จนมาถึงส่วนย่อยอย่าง ทางเดิน ม้านั่ง สะพาน

สะพานในเมืองทำหน้าที่เชื่อม 2 พื้นที่เข้าหากัน ช่วยให้การสัญจรสะดวกขึ้น แต่สำหรับในบางสะพานที่นครอิซเมียร์ ประเทศตุรกี ได้มีการปรับปรุงเพื่อฟื้นฟูบริเวณอ่าวของเมืองให้เป็นสวนสาธารณะไว้สำหรับชาวเมืองได้หย่อนใจ  บางส่วนของสวนถูกคั่นด้วยทางน้ำขนาดเล็ก สถาปนิกจาก Architects Studio Evren Başbuğ  จึงออกแบบสะพาน Bostanli Bridge เพื่อเชื่อมพื้นที่ริมน้ำทั้ง 2 ด้านเข้าหากัน แต่การเชื่อมด้วยสะพานนี้เพิ่มกิจกรรมที่มากกว่าการเดินข้ามไปมาด้วยการมองพื้นที่มีศักยภาพของทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกได้ สถาปนิกเลือกเติมกิจกรรมนอกจากการสัญจรเข้าไปให้สะพานถูกแทรกด้วยส่วนนั่งเล่นเป็นกึ่งเฟอร์นิเจอร์สตรีตและภูมิสถาปัตยกรรม ผู้คนที่เข้ามาใช้สะพานสามารถแวะมานั่งนอนชมพระอาทิตย์ลับฟ้า ปั่นจักรยาน มีกิจกรรมต่อเนื่องกันไปกับสวนทั้ง 2 ฝั่ง ทำให้สะพาน Bostanlı เป็นมากกว่าสะพาน

พื้นที่สาธารณะเป็นสิ่งชูหน้าตาของเมือง ให้ผู้คนสามารซ้อนการใช้งานได้ แค่เพียงใช้การออกแบบให้เป็นประโยชน์

อ้างอิง: stebinhabitatarchdaily

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก


Author:

Xaroj Phrawong
Xaroj Phrawong
สาโรช พระวงค์ / ‘ลูกโคราช หลานย่าโม โตที่ราบสูง’ /แรกเริ่มเรียนสถาปัตย์จากมหา'ลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน /จับรถมาหมอชิตเพื่อเรียนต่อปริญญาที่มหา'ลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/ ทำงานเป็นสถาปนิกบริษัทได้นานปี /พบตัวเองมาเรียนต่อมหาบัณฑิตที่สถาปัตย์ มหา'ลัยศิลปากร /ปัจจุบันเป็น ‘อาจารย์แขก’ ของนักศึกษาคณะสถาปัตย์ มหา'ลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/ปัจจุบันลาเรียนต่อ ณ Kyoto Institute of Technology เมืองเคียวโตะ /นอกจากทำงานอาจารย์และสถาปนิก ด้วยความหลงใหลในสวนอักษร จึงริเป็นนักเขียนให้กับนิตยสารและเว็บไซต์/
Close Menu