Creative Citizen

ART

Let’s Go Fetch Water น้ำจากถังสู่ถัง…ที่ผู้หญิงและเด็กต้องตักและเดินเท้าหาบเป็นวันมาใช้ในครอบครัว

การมีน้ำสะอาดใช้อาจเป็นสิ่งที่ผู้คนในเมืองใหญ่ทั่วไปมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ แต่กับชาวชนบทในประเทศแร้นแค้นอีกจำนวนมาก พวกเขาไม่มีน้ำประปา และต้องใช้เวลาทั้งวันเดินเท้าไปตักน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกล หาบน้ำหนักอึ้งกลับมา

ปฏิทิน National Geographic 2019 รณรงค์เลิกใช้พลาสติกประภทครั้งเดียวทิ้ง

หลายปีนี้หลายองค์กรด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างเร่งกระตุ้นให้สังคมเกิดความตื่นตัวถึงมลพิษมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลาสติก  เพราะอะไรก็คงได้รับรู้จากข้อมูลข่าวสารที่กระจายไปในหลายสื่อ หลายช่องทาง National Geographic

ArtBuilt Mobile สตูดิโอศิลปะเคลื่อนที่ในนิวยอร์ค ปลูกความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมวัฒนธรรมให้ชุมชน

การจะปลูกฝังแนวคิดสร้างสรรค์ให้กับชุมชนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ในวันเดียว แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไป ทำบ่อย ทำซ้ำ

ศิลปิน Slinkachu กับงานศิลปะจิ๋วสะท้อนปัญหาสังคมบริโภคที่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ

เรื่องเล่าจากคนตัวเล็กมีคุณค่าเสมอ แม้ว่าบ่อยครั้งที่เรามองข้ามความสำคัญไปเพราะหลงรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ในตัวตนของตัวเอง ทั้งๆ ที่เป็นเพียงชีวิตเล็กๆ ชีวิตหนึ่งในสังคมเหมือนกัน

‘Not Longer Life’ สวยแบบเจ็บๆ เมื่อภาพวาดยุคคลาสิคไม่อาจอยู่ยืนยาวเท่าภาพวาดยุคพลาสติก

นี่คือการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ให้กับงานเขียนสีน้ำมันสไตล์ still life ของเหล่าศิลปินดังระดับโลกหลายคน อย่าง

Protect What You Love, Protect Your Island กำแพงศิลป์รอบเกาะบาหลี สร้างสำนึกรักบ้านเกิด

ที่จริงการใช้ศิลปะมาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนสังคมนั้นมีมานานแล้ว โดยทำหน้าที่ปลูกฝังจิตสำนึกสร้างรูปแบบวัฒนธรรมหลากหลายให้กับโลก เพียงแต่ในยุคแรกเน้นด้านความเชื่อทางศาสนาเสียเป็นส่วนใหญ่ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ศิลปะก็ยังมีบทบาทเดิมต่อไป

Close Menu