Creative Citizen

INTERVIEW

‘ธนพัฒน์ บุญสนาน’ กับธุรกิจ ธ. ไก่ชน เพิ่มคุณค่าไม้ไผ่ ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างชุมชน

เพราะไผ่คือทรัพยากรทางธรรมชาติที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีปริมาณมากมาย ทำให้ในช่วงหลายสิบปีมานี้ มีการคาดคะเนว่าวัสดุดังกล่าวจะเป็นวัสดุที่จะมาแทนที่ ‘ไม้’ ได้ในที่สุด

คุยกับนักออกแบบ ‘เอก ทองประเสริฐ’ ไทยอย่างไร..เรียกไทยไม่ฉาบฉวย

นึกถึงผ้าไทย หลายคนนึกถึงชุดออกงานคุณแม่คุณย่า แล้วถ้าพูดถึงงานแสดงภูมิปัญญาผ้าไทยที่จัดกันบ่อยๆ ล่ะ คุณเคยเห็นคนรุ่นใหม่ยืนมุงแย่งซื้อผ้าไทยกันบ้างไหม? แล้วถ้าวันหนึ่ง

‘ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต’ กับการออกแบบรักษ์โลกเพื่อโรงพยาบาลและผู้สูงอายุ

“ผมเริ่มจากการเห็นปัญหาของอาชีพตัวเอง เลยเริ่มแก้ปัญหาตรงนั้น ผมไม่คิดที่จะไปแก้ปัญหาที่ขั้วโลกเหนือ หมีขาว ไม่ใช่นะ

HiveSters การท่องเที่ยวเพื่อสังคมรูปแบบใหม่ ร่วมพัฒนาชุมชนด้วยการท่องเที่ยวแบบยังยืน

เป็นการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เป็นการท่องเที่ยวที่สามารถรักษาคุณค่าวัฒนธรรมดั้งเดิมไม่ให้เลือนหาย เป็นการท่องเที่ยวที่ต้องไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม เงื่อนไขข้างต้นคือสิ่งที่ทำให้ HiveSters

Close Menu