Creative Citizen

INTERVIEW

‘Melayu Living’ ห้องรับแขกแห่งพื้นที่มลายู สะท้อนชีวิตและความสุข ณ ปลายด้ามขวาน

เหรียญย่อมมีอยู่ 2 ด้านเสมอ เหรียญด้านหน้าเปรียบได้กับความสวยงามที่ถูกเปิดเผยให้คนภายนอกได้เห็น ขณะที่อีกฝั่งเป็นตัวแทนของความไม่เด่นไม่ดีที่มักถูกปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้

‘ธนพัฒน์ บุญสนาน’ กับธุรกิจ ธ. ไก่ชน เพิ่มคุณค่าไม้ไผ่ ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างชุมชน

เพราะไผ่คือทรัพยากรทางธรรมชาติที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีปริมาณมากมาย ทำให้ในช่วงหลายสิบปีมานี้ มีการคาดคะเนว่าวัสดุดังกล่าวจะเป็นวัสดุที่จะมาแทนที่ ‘ไม้’ ได้ในที่สุด

‘ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต’ กับการออกแบบรักษ์โลกเพื่อโรงพยาบาลและผู้สูงอายุ

“ผมเริ่มจากการเห็นปัญหาของอาชีพตัวเอง เลยเริ่มแก้ปัญหาตรงนั้น ผมไม่คิดที่จะไปแก้ปัญหาที่ขั้วโลกเหนือ หมีขาว ไม่ใช่นะ

คุยกับนักออกแบบ ‘เอก ทองประเสริฐ’ ไทยอย่างไร..เรียกไทยไม่ฉาบฉวย

นึกถึงผ้าไทย หลายคนนึกถึงชุดออกงานคุณแม่คุณย่า แล้วถ้าพูดถึงงานแสดงภูมิปัญญาผ้าไทยที่จัดกันบ่อยๆ ล่ะ คุณเคยเห็นคนรุ่นใหม่ยืนมุงแย่งซื้อผ้าไทยกันบ้างไหม? แล้วถ้าวันหนึ่ง

HiveSters การท่องเที่ยวเพื่อสังคมรูปแบบใหม่ ร่วมพัฒนาชุมชนด้วยการท่องเที่ยวแบบยังยืน

เป็นการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เป็นการท่องเที่ยวที่สามารถรักษาคุณค่าวัฒนธรรมดั้งเดิมไม่ให้เลือนหาย เป็นการท่องเที่ยวที่ต้องไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม เงื่อนไขข้างต้นคือสิ่งที่ทำให้ HiveSters

Wanita กลุ่มสตรีธุรกิจเพื่อสังคมปลายด้ามขวาน..เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ปลายด้ามขวานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่จะสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและกำลังใจในฟากฝั่งของเจ้าหน้าที่ แน่นอนว่ามันส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้หญิงที่ต้องก้าวข้ามทั้งความเศร้า

Close Menu