Creative Citizen

INTERVIEW

‘สุพัฒนุช สอนดำริห์’ กับการสื่อสารการตลาดแบบสุดขั้ว ระหว่างโลกแห่งธุรกิจและงานภาคสังคม

ในขณะที่โลกกำลังดำเนินไปด้วยระบบเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งการสะสมทุน คนในสังคมมีความสัมพันธ์กันแบบขายแรงงานแลกเงิน มีนายทุนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ส่วนแรงงานก็ขายแรงและความสามารถของตัวเองในอัตราค่าจ้างคงที่ โดยมีมูลค่าส่วนเกินหรือกำไรเป็นเป้าหมายสูงสุด

Close Menu