Creative Citizen

EVENTS

Workshop: พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

สสส. และ Creative Citizen ชวนเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพและผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดีขึ้นเข้าร่วมเรียนรู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านการตลาดเบื้องต้น

Art for Health #1 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ (นนทบุรี)

*** เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ อาสาสมัครที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนที่ www.inspring.org

Tools for CP กิจกรรมทำอุปกรณ์ฝึกทักษะสำหรับเด็กสมองพิการ C.P. มอบให้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มาช่วยกัน! แค่มีอุปกรณ์ที่ดี ก็ช่วยให้น้องๆ สมองพิการมีคุณภาพมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ปลุกพลังเปลี่ยนไทย

Creative Citizen Talk 2016: Creative Impact + Impact Market by SET

ถ้าคุณ องค์กร หรือธุรกิจของคุณ อยากจะลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมแต่ยังไม่รู้จะเริ่มอย่างไร CreativeMOVE

Close Menu