Creative Citizen

EVENTS

Citizen Lab 02: Infographic เพื่อการสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะ #2

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการพื้นฐานของอินโฟกราฟฟิก ขั้นตอนการออกแบบ ตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การถ่ายทอดเรื่องราว การตีความข้อมูลเป็นแผนภาพ

Workshop: Infographic เพื่อการสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการพื้นฐานของอินโฟกราฟฟิก ขั้นตอนการออกแบบ ตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การถ่ายทอดเรื่องราว การตีความข้อมูลเป็นแผนภาพ

Creative Citizen Talk 2015: Sustainable Now (สีเขียว…เดี๋ยวนี้)

สำรองที่นั่งได้ที่: http://www.eventbrite.com/e/creative-citizen-talk-2015-sustainable-now-tickets-17903547994?aff=efbevent ถ้าคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่อยากจะลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร องค์กรนวัตกรรมสังคม CreativeMOVE

Close Menu