Creative Citizen

Uncategorized

Light Pin ไม้หนีบผ้าโซลาร์เซลล์เก็บพลังตอนกลางวัน ใช้เป็นไฟส่องสว่างยามมืดค่ำ

หลังจากต้องผ่านสงครามและการลี้ภัยที่ยากลำบาก การมีที่พักพิงที่ปลอดภัยและต้องมีชีวิตอยู่ในประเทศที่เปิดรับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวผู้ลี้ภัย แต่ถึงแม้จะมีพักพิงพออาศัยได้ แต่สิ่งที่จำเป็นขั้นพื้นฐานยังขาดแคลน นั่นคือ

Ma:D พื้นที่สุมหัวแห่งใหม่ของนักขับเคลื่อนสังคม

‘พื้นที่รวมตัวของผู้ที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลง’ นิยามสั้นๆ ที่ทำให้เราพอเห็นภาพลางๆ ของสเปซสำหรับคนทำงานใจกลางกรุงเทพฯ อย่าง

Close Menu