City Cell เรือนอเนกประสงค์สำหรับคนเมืองลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร

ด้วยผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เข้าขั้นวิกฤตมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อทั้งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังต่อเนื่องไปที่สังคมและเศรษฐกิจของโลกด้วยเช่นกัน โดยปัญหาที่ว่ามานี้ ทำให้ NEXT Institute กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีฐานทัพอยู่ในเมืองเบอร์โน สาธาณรัฐเชค นำเสนอโครงการต้นแบบชื่อ City Cell Prototype (CCP) เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมอบหมายให้ทีมสถาปนิก KOGAA เข้ามารับหน้าที่ในการออกแบบ

City Cell Prototype มีลักษณะเป็นพาวิลเลี่ยนขนาด 300 ตารางฟุต สร้างขึ้นจากไม้ ภายในมีที่นั่งซึ่งสามารถจุคนได้ 15 คน มีการดีไซน์ระบบเก็บกักน้ำฝนเพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ในแปลงสวนแนวตั้ง โดยสวนดังกล่าวมีการติดตั้งไบโอฟิลเตอร์หรือระบบการกรองชีวภาพไว้ภายใน ซึ่งนอกจากจะกักเก็บน้ำได้แล้ว ยังสามารถปล่อยไอน้ำเพื่อช่วยลดอุณหภูมิของพื้นที่รอบๆ City Cell Prototype ได้อีกต่างหาก

อีกหนึ่งไอเดียสำคัญของงานนี้คือการที่ทีม KOGAA ออกแบบให้ระบบภายในสามารถรันทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง เช่น การนำวัสดุโปร่งแสงมาใช้มุงหลังคาเพื่อให้แสงธรรมชาติสามารถลอดผ่านในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ไปจนถึงการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ไว้บนหลังคาสำหรับใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าแจกจ่ายให้กับทั้งระบบไฟ LED เพื่อใช้ในการส่องสว่างยามค่ำคืนและระบบปั้มน้ำภายในโครงการ

City Cell Prototype ไม่ได้มีเป้าหมายในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิกฤตของสภาพอากาศที่เป็นปัญหาไปทั่วโลก ณ ขณะนี้ อย่างเดียวเท่านั้น ทว่ายังเป็นตัวอย่างที่ดีในการนำเสนอวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่าที่สุด พร้อมๆ ไปกับการกระตุ้นเตือนให้คนในเมืองหันมาใส่ใจกับสิ่งรอบตัว อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเพื่อให้อย่างน้อยๆ ก็ในชุมชนของตัวเองดีขึ้นกว่าเดิม

แม้นี่จะเป็นโครงการต้นแบบที่ยังอยู่รหว่างการทดลองใช้งาน แต่ NEXT Institute เองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานของพวกเขาจะถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งข่าวดีก็คือ หากตัวต้นแบบที่ติดตั้งอยู่ในจัตุรัส Malinovského สัมฤทธิ์ผล ทั้งแง่ของการเป็นกระบอกเสียงในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งฟังก์ชั่นทั้งหมดที่มีนั้นเหมาะสมและมีผลดีต่อเมือง ตลอดจนผู้คนในชุมชน City Cell Prototype ก็จะถูกกระจายไปติดตั้งในย่านอื่นๆ ของเมืองเบอร์โน ทั้งจัตุรัส Svobody และ Dominikánské รวมทั้งตลาด Zelný trh ในปีหน้านี้อีกด้วยภาพ: Boys Play Nice
อ้างอิง: www.kogaa.eu, www.nextinstitute.eu

สุดาพร จิรานุกรสกุล

อดีตบรรณาธิการบทความนิตยสาร art4d magazine ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระให้กับนิตยสารออนไลน์ด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบ ศิลปะ สังคม และสุขภาพ ควบคู่ไปกับการสอนโยคะ พิลาทิส และติ๊กตอกเกอร์ดาวรุ่ง

See all articles