Creative Citizen Talk 2015: Sustainable Now (สีเขียว…เดี๋ยวนี้)

Creative Citizen Talk 2015: Sustainable Now (สีเขียว…เดี๋ยวนี้)

SHARE

สำรองที่นั่งได้ที่:
http://www.eventbrite.com/e/creative-citizen-talk-2015-sustainable-now-tickets-17903547994?aff=efbevent

ถ้าคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่อยากจะลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร องค์กรนวัตกรรมสังคม CreativeMOVE ขอชวนคุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Creative Citizen Talk 2015 ในหัวข้อ “Sustainable Now” หรือ “สีเขียว…เดี๋ยวนี้” ร่วมฟังแรงบันดาลใจจาก 10 พลเมืองสร้างสรรค์สีเขียว หลากรุ่น หลากสาขา ที่ได้ลงมือทำแล้ว เชิญมาร่วมค้นหาว่าอะไรอยู่เบื้องหลังและเป็นแรงขับเคลื่อนสู่การลงมือทำที่ยั่งยืนของพวกเค้า

แล้วคุณจะพบว่า ใครๆ ก็สามารถลุกขึ้นมาสร้างความยั่งยื่นให้กับสังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้

Creative Citizen Talk 2015: Sustainable Now (สีเขียว…เดี๋ยวนี้)
อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-17:30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพ

รายละเอียดกิจกรรม:
http://www.facebook.com/events/399181476935778

=============================================

SPEAKERS:

พฤฒิ เกิดชูชื่น เจ้าของ “Dairy Home” ผู้เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส ด้วยผลิตภัณฑ์นมเกษตรอินทรีย์เจ้าแรกในประเทศไทย

ปรารถนา จริยวิลาศกุล สาวนักโฆษณา 1 ในกลุ่มผู้สร้างโครงการ “ผูกปิ่นโตข้าว” ผู้พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเมืองและชาวนา

วิฑูรย์ วิระพรสวรรค์ ผู้ก่อตั้ง “แปลนทอยส์” ที่เริ่มต้นจากความคิดที่ไม่ต้องการกำจัดขยะที่ปลายทาง จนเกิดเป็นของเล่นที่ปลูกฝังความใกล้ชิดกับธรรมชาติให้กับเด็กๆ

ธนพัฒน์ บุญสนาน สถาปนิกไทยรุ่นใหม่แห่งบริษัท “ธ.ไก่ชน” นักสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไม้ไผ่ที่ช่วยลดการทำลายป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน

กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา “เครือข่ายกินเปลี่ยนโลก” กับการสร้างวัฒนธรรมสโลว์ฟู้ด ที่ทั้งเป็นการกินเพื่อสุขภาพ ไม่ผลาญทรัพยากร และยังไม่ทำลายวิถีชุมชนอีกด้วย

ชารีย์ บุญญวินิจ เจ้าของ“ฟาร์มลุงรีย์” ที่เป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันความรู้ที่ไม่ใช่แค่เรื่องของไส้เดือนแต่รวมถึงการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงให้กับคนทุกวัย

ภัทราพร แย้มละออ “ป่าสาละ” บริษัทปลูกธุรกิจที่ยั่งยืนแห่งแรกในประเทศไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่นำไปสู่การรับรู้ของผู้คนในสังคม ที่จะเป็นผู้สนับสนุนธุรกิจที่ยั่งยืนนั้นให้เติบโตต่อไปได้

สมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้ง “Local Alike” บริษัทที่สร้างการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งออกแบบขึ้นเฉพาะตามความต้องการของแต่ละชุมชน ให้คนพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

ประไพพันธ์ แดงใจ เจ้าของผ้าย้อมคราม “แม่ฑีตา” ที่มีจุดเริ่มต้นจากอาการป่วยของลูกสาว จนนำไปสู่การรื้อฟื้นภูมิปัญญาดั้งเดิม และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน

พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร เจ้าของ “KIDKID” บริษัทที่ปรึกษาด้านงานออกแบบเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และ “Eco Shop Common” ผู้เชื่อว่างานของนักออกแบบไม่ได้จบที่การออกแบบ แต่ยังต้องเผยแพร่องค์ความรู้นี้ให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย