Creative Citizen Talk 2018: Health Forward

เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สื่อสารให้คนทั่วไปเข้าใจได้ยาก Creative Citizen Talk 2018 ได้รวม 10 นักคิด นักทำ นักสร้างสรรค์และนักออกแบบ หลากสาขา มาสื่อสารในเชิงสุขภาวะให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น และถ่ายทอดในสิ่งที่พวกเขาทำ เรื่องที่พวกเขาสนใจหรืออาจจะเป็นเรื่องสำคัญที่คนส่วนใหญ่มองข้าม มาแสดงให้เห็นว่าจริง ๆ แล้วนั้นนอกจากเรื่องสุขภาพกายที่เราต่างให้ความสนใจกันแล้วก็ยังมีเรื่องของสุขภาพจิตจากคนหลากหลายประเภท หลากหลายวัย ที่เราก็ควรทำความเข้าใจพวกเขาด้วยเช่นกัน

Creative Citizen Talk 2018: Health Forward
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 12:30-17:30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลป์กรุงเทพ (BACC)
รายละเอียด: www.facebook.com/events/2122234247806525/
#CCTALK2018 #HealthForward #CreativeCitizen

 

SPEAKERS:

วริศรุตา ไม้สังข์ / MinuteVideos Thailand
ผู้ก่อตั้งเพจ MinutevideosThailand เพจที่เชื่อว่างานศิลปะจะขัดเกลาและสร้างสังคมที่ดีขึ้นได้ โดยใช้ศิลปะภาพสีน้ำนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคและปัญหาเรื่องสุขภาพ เพื่อสื่อสารความรู้ที่ถูกต้องสู่สังคม

…………………………………………….

รัตติกร วุฒิกร / Play Activis
นักออกแบบของเล่นและเกมเพื่อสังคม ที่เชื่อว่า “การเล่น”เป็นการสร้างสรรค์สุขภาพ ผ่านการเรียนรู้และการสื่อสารพลังบวกส่งต่อไปให้ผู้เล่นคนอื่นและสังคมได้

…………………………………………….

คมกฤช ตระกูลทิวากร / Toy Designer
๑4๑ (หนึ่งสี่หนึ่ง) กิจการเพื่อสังคม ที่ก่อตั้งโดยอาจารย์อ้วน ด้วยแรงบันดาลใจจากลูกสู่การออกแบบของเล่นไม้ ด้วยแนวคิด ” ช่องว่างแห่งการให้” เพื่อเสริมสร้างจินตนาการให้เด็กๆได้ใกล้ชิดธรรมชาติ เติบโตตามช่วงวัยและยังส่งต่อความปราถนาดีจากของเล่นสู่เด็กด้อยโอกาส
……………………………………………………..

วีระพงษ์ โอสถวิสุทธิ์ / Designer & วรัญญู ทองเกิด / Game Designer
แมคและโบจัง คู่หูนักออกแบบเกมจาก Opendream ผู้ที่นำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาเกมชื่อว่า “Judies” เพื่อสื่อสารและสอดแทรกความรู้เรื่องการป้องกันปัญหาต่างๆ จากการมีเซ็กส์ของวัยรุ่น ผ่านความสนุกของเกม

…………………………………………

ธนากร พรหมยศ / YoungHappy
YoungHappy คอมมูนิตี้ออนไลน์เพื่อผู้สูงวัย ที่เริ่มต้นด้วยความไม่เข้าใจผู้สูงวัยของลูกหลาน สู่ความตั้งใจการสร้างสะพานเพื่อเชื่อมโยงผู้สูงวัยกับโลกเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน

…………………………………………….

นลัทพร ไกรฤกษ์ / thisAble.me
ทำไมคนพิการต้องด้อยกว่า? “ThisAble.me” สำนักข่าวที่ต้องการสื่อสารประเด็นการเมือง สุขภาพ กีฬา ความรัก เพศสภาพ สังคม ศิลปวัฒนธรรม โดยมีตัวละครในข่าวเป็นคนพิการ คุณหนูเริ่มต้นสร้างสำนักข่าวนี้ด้วยแนวคิดที่ว่าคนเท่ากับคน และทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน

…………………………………………………

พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล / Pleasehealth Books
คุณหมอผิง เจ้าของบัญชี @Thidakarn ทวิตเตอร์ที่ผู้ติดตามเรื่องสุขภาพคงรู้จักกันดี คุณหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ที่ต้องการสื่อสารวิธีการดูแลสุขภาพ เพื่อให้คนอ่านเข้าใจวิธีการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีจริงๆ

………………………………………………….

ดิสสกร กุนธร / สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา สนามเด็กเล่นที่ออกแบบเพื่อการศึกษาและการพัฒนาสมอง กล้ามเนื้อและจิตใจผ่านการเล่น โดยลุงดิส อดีตสถาปนิควัยเก๋าที่ออกแบบสนามเด็กเล่นมามากกว่า 183 แห่งทั่วประเทศไทย

……………………………………………….

รศ. ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ / Mahidol Channel
สื่อมหาวิทยาลัยที่หยิบความรู้และงานวิจัยเรื่องสุขภาพที่เข้าใจยาก มาย่อยอธิบายให้เข้าใจง่ายในรูปแบบ VDO เพื่อสื่อสารถึงผู้ชมทุกวัยให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

……………………………………………….

จินตกาญ ศรีชลวัฒนา / เข้าใจพาร์กินสัน
หนังโฆษณาโดยกลุ่มศิษย์เก่านิเทศฯ จุฬาฯ ซึ่งต้องการสื่อสารแก้โจทย์ความไม่รู้เรื่องโรคพาร์กินสัน ผ่านประสบการณ์และความเป็นจริงของผู้เป็นพาร์กินสันต้องเจอในชีวิตประจำวัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ

Tags

Creative Citizen

Creative Citizen เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์

See all articles

Next Read