Dafne Schippers สะพานอเนกประสงค์ เชื่อมย่านเก่ากับเมืองใหม่ในอัมสเตอร์ดัม

เนื่องจากเนอเธอแลนด์เป็นประเทศที่สนับสนุนการใช้จักรยานอย่างจริงจัง เราจึงเห็นการออกแบบเมืองหลังยุคการใช้รถที่มีลูกเล่นให้กับสายนักปั่นหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นโรงจอดจักรยาน ถนน สะพาน หรือจะเป็นการออกแบบให้เกิดความคลุมเครือ แต่น่าใช้งานอย่างสะพานลูกผสมชื่อว่า ‘Dafne Schippers’

สะพาน Dafne Schippers ทำหน้าที่เป็นสะพานเอนกประสงค์พาดข้ามคลองอัมเสตอร์ดัม-ไรน์ด้วยความยาว 110 เมตร ในเมือง Utrecht เพื่อเชื่อมย่านเก่าของเมือง Utrecht และให้กับย่านใหม่ Leidsche Rijn ผู้ออกแบบประกอบด้วยนักออกแบบหลายสายทั้งสถาปนิกจาก NEXT Architects และ Rudy Uytenhaak Architectenbureau ออกแบบโครงสร้างโดย Arup และภูมิสถาปัตยกรรมจาก B+B landscape architects โจทย์ที่ได้รับคือการผสานหลากกิจกรรมให้กับเมืองที่ดูแตกต่างกันแบบไม่น่าจะอยู่ร่วมกันได้ในที่สุด ในการออกแบบส่วนแรกคือสะพาน สถาปนิกได้ทำการออกแบบให้เป็นการใช้ของคนเดินเท้ากับจักรยานโดยเฉพาะ ทำให้ความเร็วสำหรับสะพานนี้ไม่สูงจนอันตรายมาก การออกแบบสะพานโดยทั่วไปจะเกิดพื้นที่ว่างใต้สะพานที่มักเป็นซอกอับของเมือง ในช่องว่างเหล่านี้ โปรแกรมโรงเรียนมอนเตสสอรีได้ถูกสอดเข้าไปใต้ช่องว่างของสะพาน และเปิดหลังคาดาดฟ้าให้เป็นส่วนหนึ่งของทางวิ่ง ในช่วงโค้งสำหรับทำระยะการขึ้นสะพานได้ถูกแทรกด้วยสวนสารณะวิคเตอร์ ฮิวโก ให้เป็นที่พักผ่อนของชาวเมืองอีกทางหนึ่ง แม้ว่าจะดูซ้อนกิจกรรมกันมาก แต่สถาปนิกได้ออกแบบให้ปลอดภัยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนด้วยขอบคอนกรีตกรุอิฐหนาเพื่อแยกทั้ง 2 กิจกรรมที่ซ้อนกันออกจากกัน

สะพานนี้เป็นรวมหลายกิจกรรมให้เป็นเนื้อเดียวกันทั้ง สาธารณูปการ สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม เข้าไปกับเนื้อเมืองแบบเนียนๆ เป็นตัวอย่างที่ใช้การออกแบบแก้ปัญหาเมืองอีกแบบที่น่าสนใจและไม่แพงอย่างที่คิด

อ้างอิง: inhabitatdivisarenextarchitects, desingboom

บันทึก

สาโรช พระวงค์

สถาปนิกผู้ริเป็นนักเขียน และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจในสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เลยมาเขียนเล่าให้ผู้อ่านเป็นเนืองๆ

See all articles