Creative Citizen

Dafne Schippers สะพานอเนกประสงค์ เชื่อมย่านเก่ากับเมืองใหม่ในอัมสเตอร์ดัม

Reading Time: 2 minutes
118 Views

เนื่องจากเนอเธอแลนด์เป็นประเทศที่สนับสนุนการใช้จักรยานอย่างจริงจัง เราจึงเห็นการออกแบบเมืองหลังยุคการใช้รถที่มีลูกเล่นให้กับสายนักปั่นหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นโรงจอดจักรยาน ถนน สะพาน หรือจะเป็นการออกแบบให้เกิดความคลุมเครือ แต่น่าใช้งานอย่างสะพานลูกผสมชื่อว่า ‘Dafne Schippers’

สะพาน Dafne Schippers ทำหน้าที่เป็นสะพานเอนกประสงค์พาดข้ามคลองอัมเสตอร์ดัม-ไรน์ด้วยความยาว 110 เมตร ในเมือง Utrecht เพื่อเชื่อมย่านเก่าของเมือง Utrecht และให้กับย่านใหม่ Leidsche Rijn ผู้ออกแบบประกอบด้วยนักออกแบบหลายสายทั้งสถาปนิกจาก NEXT Architects และ Rudy Uytenhaak Architectenbureau ออกแบบโครงสร้างโดย Arup และภูมิสถาปัตยกรรมจาก B+B landscape architects โจทย์ที่ได้รับคือการผสานหลากกิจกรรมให้กับเมืองที่ดูแตกต่างกันแบบไม่น่าจะอยู่ร่วมกันได้ในที่สุด ในการออกแบบส่วนแรกคือสะพาน สถาปนิกได้ทำการออกแบบให้เป็นการใช้ของคนเดินเท้ากับจักรยานโดยเฉพาะ ทำให้ความเร็วสำหรับสะพานนี้ไม่สูงจนอันตรายมาก การออกแบบสะพานโดยทั่วไปจะเกิดพื้นที่ว่างใต้สะพานที่มักเป็นซอกอับของเมือง ในช่องว่างเหล่านี้ โปรแกรมโรงเรียนมอนเตสสอรีได้ถูกสอดเข้าไปใต้ช่องว่างของสะพาน และเปิดหลังคาดาดฟ้าให้เป็นส่วนหนึ่งของทางวิ่ง ในช่วงโค้งสำหรับทำระยะการขึ้นสะพานได้ถูกแทรกด้วยสวนสารณะวิคเตอร์ ฮิวโก ให้เป็นที่พักผ่อนของชาวเมืองอีกทางหนึ่ง แม้ว่าจะดูซ้อนกิจกรรมกันมาก แต่สถาปนิกได้ออกแบบให้ปลอดภัยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนด้วยขอบคอนกรีตกรุอิฐหนาเพื่อแยกทั้ง 2 กิจกรรมที่ซ้อนกันออกจากกัน

สะพานนี้เป็นรวมหลายกิจกรรมให้เป็นเนื้อเดียวกันทั้ง สาธารณูปการ สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม เข้าไปกับเนื้อเมืองแบบเนียนๆ เป็นตัวอย่างที่ใช้การออกแบบแก้ปัญหาเมืองอีกแบบที่น่าสนใจและไม่แพงอย่างที่คิด

อ้างอิง: inhabitatdivisarenextarchitects, desingboom

บันทึก


Author:

Xaroj Phrawong
Xaroj Phrawong
สาโรช พระวงค์ / ‘ลูกโคราช หลานย่าโม โตที่ราบสูง’ /แรกเริ่มเรียนสถาปัตย์จากมหา'ลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน /จับรถมาหมอชิตเพื่อเรียนต่อปริญญาที่มหา'ลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/ ทำงานเป็นสถาปนิกบริษัทได้นานปี /พบตัวเองมาเรียนต่อมหาบัณฑิตที่สถาปัตย์ มหา'ลัยศิลปากร /ปัจจุบันเป็น ‘อาจารย์แขก’ ของนักศึกษาคณะสถาปัตย์ มหา'ลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/ปัจจุบันลาเรียนต่อ ณ Kyoto Institute of Technology เมืองเคียวโตะ /นอกจากทำงานอาจารย์และสถาปนิก ด้วยความหลงใหลในสวนอักษร จึงริเป็นนักเขียนให้กับนิตยสารและเว็บไซต์/
Close Menu