ต้นแบบห้องเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 ห้องเดียว ห้าโซน ฟรีสไตล์ เสริมสร้างสรรค์และจินตนาการ

ในยุคที่เทคโนโลยีรอบตัวเราต่างเจริญรุดหน้าแบบก้าวกระโดด กลายเป็นความท้าทายสำคัญของระบบเก่าๆ ว่าจะปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วเช่นนี้ได้อย่างไร หนึ่งในระบบที่ถูกท้าทายมากที่สุดได้แก่ระบบการศึกษา ซึ่งก็มีความพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยอยู่เสมอ และหนึ่งในการปรับตัวครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นจากการมาถึงของแนวคิด Personalized Learning หรือการเรียนรู้ที่เหมาะกับศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่หลายคนมองว่า คือคำตอบสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และได้มีการนำไปทดลองปรับใช้ตามสถานศึกษาต่างๆ นำมาสู่การออกแบบห้องเรียนต้นแบบสุดทันสมัยห้องนี้

ห้องเรียนแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่โรงเรียน Denver Public School ได้รับการออกแบบโดยบริษัทสถาปนิก Kurani โดยปรับปรุงจากห้องเรียนรูปแบบเดิมๆ ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับแนวคิด  Personalized Learning ให้มากขึ้น ผู้ออกแบบได้ทลายกรอบของภาพลักษณ์ห้องเรียนแบบเดิมๆ ที่ทุกคนต้องเรียนแบบเดียวกัน ให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับเรียนรู้ ซึ่งภายในถูกแบ่งออกเป็น 5 โซน แยกตามแต่ละสไตล์ของการเรียนที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล พื้นที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างไม่ตายตัว ให้เข้ากับกิจกรรมและรูปแบบการสอนที่หลากหลาย

ในแง่ของการออกแบบ มีการใช้สีสันที่สดใส ทั้งในส่วนของผนังและเฟอร์นิเจอร์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สามารถจัดเฟอร์นิเจอร์เป็นรูปแบบใดก็ได้ มีพื้นที่ให้เด็กแต่ละคนได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อและจำเจ  นอกจากนี้ทุกกิจกรรมการเรียน ยังถูกออกแบบมาเพื่อเน้นให้เกิดความร่วมมือกัน เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งทั้งผู้ออกแบบและโรงเรียน มีความตั้งใจจะให้ห้องเรียนแห่งนี้ กลายเป็นห้องเรียนต้นแบบสำหรับศตวรรษที่ 21 ที่ความแตกต่างและความหลากหลายของแต่ละบุคคล จะกลายเป็น ‘คีย์’ สำคัญในการพัฒนา

อ้างอิง: kurani

Jaksin Noyraiphoom

จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษา ป.ตรีและ ป.โท ทางด้านสถาปัตย์ และ ป.เอก ด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน (https://www.facebook.com/Archtoshare/)

See all articles