Design for Health 2018: ออกแบบของเล่นเพื่อน้องไซต์ก่อสร้าง

Design for Health 2018: ออกแบบของเล่นเพื่อน้องไซต์ก่อสร้าง

SHARE

Creative Citizen ร่วมกับ PlanToys ชวนอาสาสมัคร (Product Designer, Graphic Designer & Child Specialist) ร่วมออกแบบของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เพื่อมอบให้กับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กนำไปทำกิจกรรมสร้างเสริมทักษะให้กับน้องๆ อายุ 5-11 ปี ที่ไซต์ก่อสร้าง #Design4Health #CreativeCitizen

กิจกรรม: Design for Health 2018: ออกแบบของเล่นเพื่อน้องไซต์ก่อสร้าง
วันและเวลา: 25 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2561 l 09:30-17:00 น.
สถานที่: ตึก Plan House 3 (ซอย สาทร 10)
อาสาสมัครที่เปิดรับ: Product Designer 11 คน / Graphic Designer 5 คน / Child Specialist 4 คน
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี (รวมอาหารและเครื่องดื่ม)
รายละเอียด: https://www.facebook.com/events/265531474050970/
ลงทะเบียน: https://goo.gl/forms/eilh93bEjduORaU93

Mission:
ภายในระยะเวลา 2 วัน อาสาสมัคร Product Designer Graphic Designer และ Child Specialist ร่วมกันออกแบบของเล่น
เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมสำหรับน้องๆ ที่ไซต์ก่อสร้าง อายุ 5-11 ปี จากมูลนิธิ
สร้างสรรค์เด็ก โดยมีทีมนักออกแบบผู้เชี่ยวชาญจาก PlanToys ให้คำแนะนำทุกขั้นตอนตลอด 2 วันเต็ม

วิธีการสมัคร:
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ก่อนวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 23:59 น. ที่ https://goo.gl/forms/eilh93bEjduORaU93
2. ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 16:00 น. ที่ www.facebook.com/CreativeCitizen
3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร:
1. Product Designer: นักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือของเล่น (กำลังศึกษาหรือทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
2. Graphic Designer: มีประสบการณ์ด้านงาน Graphic Design (กำลังศึกษาหรือทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
3. Child Specialist: เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็กมีหน้าที่ให้ข้อมูลเรื่องพัฒนาการเด็ก และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขนาดของเล่น ความน่าสนใจ ความยากง่ายของของเล่น
4. ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง 2 วันตามที่ระบุ
5. Product Designer และ Graphic Designer ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำคอมพิวเตอร์มาในวันกิจกรรมเอง

ติดต่อสอบถาม:
โทร: 061-994-1426 หรือ อีเมล์: creativecitizen.com@gmail.com