Going Green, Living Bling: ดีเจฮิปฮ็อปปลูกฝังความกรีนแบบยั่งยืนให้ผู้คนในชุมชน

Reading Time: 2 minutes
1,710 Views

ลืมภาพเดิมๆ ของวัฒนธรรมฮิปฮ็อปกระแสหลักไปได้เลย เพราะฮิปฮ็อปในความหมายของ DJ Cavem Moetavation (หรือชื่อเดิม Ietef Vita) ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินตรา ยาเสพย์ติด อำนาจ และผู้หญิง แต่ Eco Hip Hop ของเขาคือสุขภาพ อาหาร สิ่งแวดล้อม ชุมชน และความยั่งยืน

จากเด็กบ้านแตก ยากจน เรียนไม่จบ แต่เพราะพ่อที่เป็นตัวอย่างและสอนให้เขามองโลกในแง่ดี DJ Cavem จึงใช้เสียงดนตรีเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและแทนที่ความหิวโหยด้วยเสียงหัวเราะ ทั้งสองสิ่งนี้ยังมีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวคิดทั้งในการทำงานและดำรงชีวิตของเขาในฐานะศิลปิน นักกิจกรรม และนักการศึกษาที่เลือกใช้ศิลปะและดนตรีฮิปฮ็อปมาเป็นเครื่องมือในการดึงความสนใจผู้คน ตลอดจนขับเคลื่อนให้สาธารณชนเห็นถึงความสำคัญของภาวะทุพโภชนาการ ผ่านองค์กร ‘Going Green, Living Bling’ ที่เขาก่อตั้งขึ้นในปี 2003 ด้วย

ในช่วง 15 ปี ของการทำงาน DJ Cavem ไม่เพียงแต่จะจัด lecture series เพื่อสอนให้เด็กๆ และคนในชุมชนรู้จักการปลูก เตรียม ทำ กิน และขายผลิตภัณฑ์ออแกนิคที่ดีต่อสุขภาพ สอนศิลปะกราฟิตี้ เปิดห้องเรียนโยคะ รวมทั้งส่งเสริมให้คนในชุมชนเลี้ยงตัวเองด้วยอาชีพสุจริต แต่เขายังทำงานร่วมกับโรงเรียนรัฐบาลหลายแห่งในเดนเวอร์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องสุขโภชนาการที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนของเด็กๆ จัดทำเวิร์คช็อปภาคฤดูร้อนกับนักเรียนกว่าพันชีวิตเพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ประโยชน์ของอาหารวีแกน รวมไปถึงเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงธุรกิจร้านอาหารวีแกนในอเมริกาและผู้ประกอบการในชุมชนของเขาเอง

ไอเดียที่ดูแสนธรรมดานี้ ได้ลดจำนวนอาชญกรรมในระแวกย่านที่เขาอาศัยอยู่ ทำให้คนในพื้นที่มีงานทำ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในชุมชน และเด็กๆ มีสุขภาพดีตามไปด้วย “เป้าหมายของผมคือการรื้อฟื้นวิถีชีวิตและทัศนคติเรื่องความยั่งยืนของชาวแอฟริกันในอเมริกา ทั้งในเรื่องการปลูกพืชในสวนหลังบ้าน การทานอาหารที่ดี และประโยชน์จากการรีไซเคิลของใช้แล้ว รวมถึงการเปลี่ยนการรับรู้ของดนตรีฮิปฮ็อปที่แม้จะสร้างเม็ดเงินมหาศาล แต่ก็ตามมาด้วยทัศนคติแย่ๆ บางอย่าง และวัฒนธรรมการกินอาหารขยะอันนำมาด้วยโรคต่างๆ ของคนอเมริกันด้วย ผมอยากให้ฮิปฮ็อปทำหน้าที่เป็นสื่อน้ำดีในการสร้างแรงบันดาลใจและช่วยเหลือผู้คนแบบที่มันเคยเป็น”

 อ้างอิง: DJ Cavem

บันทึก


ING
ING
อดีตนักเขียนและบรรณาธิการบทความนิตยสาร art4d magazine ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระให้กับนิตยสารออนไลน์ด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบ ศิลปะ สังคม และสุขภาพ ควบคู่ไปกับการสอนโยคะและพิลาทิส II After receiving her bachelor degree of art from the Faculty of Archaeology, Silpakorn University in Bangkok, Sudaporn worked as a contributing editor and editorial manager at art4d magazine, a Bangkok-based architecture, design and art magazine from 2004-2017. At present, Sudaporn is working as freelance writer and storyteller contributing various kinds of features from art, design, architecture, graphic, social entrepreneur and healthcare. She is also certified yoga instructor, certified Balanced Body® mat and reformer pilates instructor plus Polestar Pilates trained instructor where she establish her inner peacefulness and self-awareness through the practices and teaching.