Going Green, Living Bling: ดีเจฮิปฮ็อปปลูกฝังความกรีนแบบยั่งยืนให้ผู้คนในชุมชน

ลืมภาพเดิมๆ ของวัฒนธรรมฮิปฮ็อปกระแสหลักไปได้เลย เพราะฮิปฮ็อปในความหมายของ DJ Cavem Moetavation (หรือชื่อเดิม Ietef Vita) ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินตรา ยาเสพย์ติด อำนาจ และผู้หญิง แต่ Eco Hip Hop ของเขาคือสุขภาพ อาหาร สิ่งแวดล้อม ชุมชน และความยั่งยืน

จากเด็กบ้านแตก ยากจน เรียนไม่จบ แต่เพราะพ่อที่เป็นตัวอย่างและสอนให้เขามองโลกในแง่ดี DJ Cavem จึงใช้เสียงดนตรีเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและแทนที่ความหิวโหยด้วยเสียงหัวเราะ ทั้งสองสิ่งนี้ยังมีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวคิดทั้งในการทำงานและดำรงชีวิตของเขาในฐานะศิลปิน นักกิจกรรม และนักการศึกษาที่เลือกใช้ศิลปะและดนตรีฮิปฮ็อปมาเป็นเครื่องมือในการดึงความสนใจผู้คน ตลอดจนขับเคลื่อนให้สาธารณชนเห็นถึงความสำคัญของภาวะทุพโภชนาการ ผ่านองค์กร ‘Going Green, Living Bling’ ที่เขาก่อตั้งขึ้นในปี 2003 ด้วย

ในช่วง 15 ปี ของการทำงาน DJ Cavem ไม่เพียงแต่จะจัด lecture series เพื่อสอนให้เด็กๆ และคนในชุมชนรู้จักการปลูก เตรียม ทำ กิน และขายผลิตภัณฑ์ออแกนิคที่ดีต่อสุขภาพ สอนศิลปะกราฟิตี้ เปิดห้องเรียนโยคะ รวมทั้งส่งเสริมให้คนในชุมชนเลี้ยงตัวเองด้วยอาชีพสุจริต แต่เขายังทำงานร่วมกับโรงเรียนรัฐบาลหลายแห่งในเดนเวอร์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องสุขโภชนาการที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนของเด็กๆ จัดทำเวิร์คช็อปภาคฤดูร้อนกับนักเรียนกว่าพันชีวิตเพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ประโยชน์ของอาหารวีแกน รวมไปถึงเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงธุรกิจร้านอาหารวีแกนในอเมริกาและผู้ประกอบการในชุมชนของเขาเอง

ไอเดียที่ดูแสนธรรมดานี้ ได้ลดจำนวนอาชญกรรมในระแวกย่านที่เขาอาศัยอยู่ ทำให้คนในพื้นที่มีงานทำ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในชุมชน และเด็กๆ มีสุขภาพดีตามไปด้วย “เป้าหมายของผมคือการรื้อฟื้นวิถีชีวิตและทัศนคติเรื่องความยั่งยืนของชาวแอฟริกันในอเมริกา ทั้งในเรื่องการปลูกพืชในสวนหลังบ้าน การทานอาหารที่ดี และประโยชน์จากการรีไซเคิลของใช้แล้ว รวมถึงการเปลี่ยนการรับรู้ของดนตรีฮิปฮ็อปที่แม้จะสร้างเม็ดเงินมหาศาล แต่ก็ตามมาด้วยทัศนคติแย่ๆ บางอย่าง และวัฒนธรรมการกินอาหารขยะอันนำมาด้วยโรคต่างๆ ของคนอเมริกันด้วย ผมอยากให้ฮิปฮ็อปทำหน้าที่เป็นสื่อน้ำดีในการสร้างแรงบันดาลใจและช่วยเหลือผู้คนแบบที่มันเคยเป็น”

 อ้างอิง: DJ Cavem

บันทึก

สุดาพร จิรานุกรสกุล

อดีตบรรณาธิการบทความนิตยสาร art4d magazine ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระให้กับนิตยสารออนไลน์ด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบ ศิลปะ สังคม และสุขภาพ ควบคู่ไปกับการสอนโยคะ พิลาทิส และติ๊กตอกเกอร์ดาวรุ่ง

See all articles