GOOD Experience with Supatnuj Sorndamrih

เบื้องหลังแคมเปญของ สสส. แต่ละตัวที่หลายคนสงสัยว่ามีแนวคิดยังไง ก็ได้คำตอบและช่วยคลี่คลายข้อสงสัยกันไปแล้วจากผู้ที่อยู่เบื้องหลังแคมเปญหลายๆ ตัวของ สสส. นั่นก็คือ คุณสุพัฒนุช สอนดำริห์ ครีเอทีฟและนักวางแผน บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเข้มข้นมากๆ และยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างสนุกสนาน

กิจกรรม: Good Experience with Supatnuj Sorndamrih
วันและเวลา: 22 กรกฎาคม 2561 | 13:00-16:00 น.
สถานที่: Discovery HUBBA (ชั้น 4 Siam Discovery)
รายละเอียด: www.facebook.com/events/1670763463020800

Creative Citizen ชวนร่วมฟังประสบการณ์ Good Experience กับ คุณสุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนงานการตลาดเพื่อสังคม สสส. #CreativeCitizen #GoodExperience

Tags

Creative Citizen

Creative Citizen เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์

See all articles

Next Read