‘GPS to healthy aging: รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข’ คลิปดีที่ต้องรีบดูก่อนแก่

‘หลักสี่’  ชื่อเขตในกรุงเทพมหานครที่คนอายุเข้าสู่เลขสี่นำหน้าเป็นต้องค้อนขวับเมื่อมีใครมาแซวว่าถึง ‘วัยหลักสี่’ คลิปและเนื้อหาของบทความนี้ก็จะมีคำว่า ‘หลักสี่’ เยอะอยู่ซักหน่อย ขอผู้อ่านที่อายุถึงหลักสี่ อย่าเพิ่งหน้างอ-มองแรง เพราะมันถึงเวลาแล้วล่ะที่คนวัยหลักสี่จะต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างจริงจัง เพราะอีกไม่กี่ปี ประเทศไทยจะเข้่าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว!

คลิปสนุกๆได้สาระ  GPS to healthy aging จากโครงการไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข  โดยมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ออกไอเดียโดย บริษัท เฟมไลน์ จำกัด นำเสนอหลักการเตรียมพร้อมก่อนสูงวัย ตั้งแต่อายุ 45 แบบเข้าใจง่ายและสนุกสนานชวนติดตาม ดำเนินเรื่องด้วยสามีภรรยาวัย 45 ขับรถตามระบบนำทาง GPS มาถึงหลักสี่ สองสามีภรรยาล้อเลียนกันว่าต่างก็ถึงวัยหลักสี่กันแล้ว GPS จึงเปลี่ยนโหมดนำทางพาทั้งสองคนที่ไม่เคยคิดเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย ไปพบตรวจสอบทั้ง 3 ด่านคือ กายฟิต – ต้องตรวจสุขภาพร่างกายและพบว่าทั้งสองมีความเสี่ยงกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases) หรือ NCDs  (โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วนลงพุง) ด่านต่อไปคือ ด่านจิตดี – พบว่าทั้งสองสามีภรรยามีอารมณ์วีนเหวี่ยง GPS จึงชวนให้ผ่อนคลาย ก่อนจะไปด่านสุดท้ายคือด่าน มีออม – เพื่อตรวจสุขภาพด้านการเงินและพบว่าทั้งสองไม่ได้เตรียมเงินสำหรับใช้จ่ายหลังเกษียณไว้เลย  ซึ่งยังไม่สาย ถ้าทั้งสองคนเตรียมความพร้อมสูงวัยตั้งแต่อายุ 45

โครงการ Pfizer Healthy Aging Society หรือ ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข  เกิดขึ้นโดยมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยร่วมมือกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย (Kenan Institute Asia) ปฏิบัติการความรู้เชิงรุก เพื่อสร้างสังคมสุขสูงวัยอย่างแท้จริง เป้าหมายหลักคือ การสร้างรูปแบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับประชากรวัยก่อนวัยสูงอายุและวัยสูงอายุ เพื่อนำประเทศไทยไปสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยหลัก ‘กายฟิต-จิตดี-มีออม‘  ซึ่งในอีก 15 ปีประเทศไทยจะมีอัตราผู้สูงวัยมากเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ และจากการเก็บข้อมูลกับกลุ่มก่อนสูงวัยในเขตบางขุนเทียนและเขตคลองเตย กรุงเทพฯ พบว่ายังขาดการเตรียมพร้อมในทุกด้าน ซึ่งส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพ มากกว่าร้อยละ 50 เริ่มมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และไม่มีเงินออมที่เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ

หลัก ‘กายฟิต-จิตดี-มีออม’ จึงเป็นเสมือน GPS นำทางสู่เส้นทางสูงวัยอย่างมีความสุขทุกด้าน ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพการเงิน  อย่าคิดว่าแค่หลักสี่ยังไม่ไกล เดี๋ยวค่อยวางแผน เพราะเผลอแผลบเดียว จากหลักสี่ก็ไปคลองหก(สิบ) แล้ว ถ้าไม่อยากสูงวัยอย่างหลงทาง ไปต่อลำบากและเป็นภาระกับลูกหลาน ก็ต้องสตาร์ทเตรียมพร้อมซะตั้งแต่หลักสี่นี่แหล่ะ

คลิกเตรียมพร้อมได้ที่ www.pfizerhealthyagingsociety.com

 

อ้างอิง : Pfizer Foundation,

จงจิตร สมิทธิ์

Head of Creative บริษัท Far East Fame Line DDB มีความเชื่อว่างานโฆษณาที่ดีใช้แค่ Creativity ไม่พอ แต่ต้องใช้ Humankind Creativity ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตสังคมและโลกไปในทางที่ดีขึ้นด้วย

See all articles