‘Growroom’ สถาปัตยกรรมต้นแบบ สำหรับปลูกอาหารเลี้ยงคนเมือง

ด้วยความที่ในปัจจุบันนั้น ทรัพยากรธรรมชาติได้ร่อยหรอลงทุกขณะ และปัญหาหนึ่งที่จะตามมาในอนาคตอันใกล้คือการขาดแคลนทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรด้านอาหาร เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ตลอดจนการขยายตัวขึ้นของพื้นที่เมืองที่ทำให้พื้นที่เพาะปลูกลดลง หากไม่รับเตรียมการรับมือไว้ วิกฤติการณ์ด้านอาหารจะกลายเป็นวิกฤติใหญ่ที่ผู้คนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะต้องพบเจอ

เพื่อรับมือกับวิกฤติการขาดแคลนทรัพยากรอาหารที่อาจเกิดขึ้นได้ในไม่ช้า Space10 แกลลอรี่เล็กๆ ในกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ได้ร่วมมือกับสองสถาปนิก Mads-ulrik Husum และ Sine Lindholm ช่วยกันพัฒนาแนวคิดการปลูกพืชผักในเมืองให้เป็นจริงขึ้นมา ผ่านสิ่งก่อสร้างที่พวกเขาร่วมกันสร้างขึ้น ซึ่งสถาปัตยกรรมชิ้นต้นแบบนี้มีชื่อว่า ‘Growroom’ โดยตั้งอยู่ภายในเทศกาลศิลปะ Chart Art Fair ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

Growroom มีลักษระรูปทรงในภาพรวมเป็นทรงกลม ซึ่งเกิดจากการประกอบกันของกระบะสำหรับปลูกพืชที่โค้งก่อกันจนเป็นวงกลม และนำมาเรียงต่อกันหลายชั้นให้มีขนาดวงกลมลดหลั่นกัน จนกลายเป็นทรงกลม ภายในยังเป็นพื้นที่ให้คนสามารถเข้าไปนั่งพักผ่อนได้ โดยภายในกระบะนั้นได้ทำการปลูกพืชหลายชนิดซึ่งเป็นพืชผักสำหรับไว้บริโภค ชั้นของกระบะปลูกพืชที่ลดหลั่นกันยังช่วยให้พืชทุกชั้น สามารถรับแสงแดดได้อย่างทั่วถึง แม้จะเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้น แต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มที่ดี ที่จะทำให้ผู้คนได้ตระหนัก และเตรียมรับมือกับภาวะวิกฤติทางอาหารที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนับจากนี้

 

อ้างอิง : designboom

Tags

Tags: ,

Jaksin Noyraiphoom

จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษา ป.ตรีและ ป.โท ทางด้านสถาปัตย์ และ ป.เอก ด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน (https://www.facebook.com/Archtoshare/)

See all articles