Help Us Green ลดปัญหาน้ำเน่าเสียในอินเดีย สร้างงานให้ท้องถิ่น ด้วยผลิตภัณฑ์จากดอกไม้ในพิธีกรรม

หนึ่งปัญหาทางมลพษที่พบในอินเดีย ประเทศที่ทั่วทุกหัวระแหงเต็มไปด้วยวัดและศาลสักการะเทพเจ้า และในแต่ละวันประชาชนชาวฮินดูจำนวนมากก็นำเอาดอกไม้เดินทางมากราบไหว้เทพเจ้า ก็คือ ขยะที่เกิดจากดอกไม้จำนวนมหาศาลเหล่านั้น จากข้อมูลทางสถิติ เมื่อขยะดอกไม้เหล่านี้ไม่สามารถนำไปฝังกลบได้เพราะขัดกับความเชื่อทางศาสนา แต่ต้องทิ้งลงน้ำเท่านั้น ดังนั้นในแต่ละวันจึงมีขยะดอกไม้ถูกทิ้งลงสู่แม่น้ำถึงวันละ 8 ล้านตัน ทำให้แม่น้ำคงคาที่เน่าเสียอยู่แล้ว ยิ่งเน่าไปกันใหญ่ และผลกระทบที่ตามมาก็คือสุขภาพของชาวอินเดียที่ต้องพึ่งพาอาศัยอยู่กับคงคา

คู่หู Ankit Agrawal และ Karen Rastogi เล็งเห็นปัญหานี้ พวกเขามองว่ามันเป็นเรื่องท้าทายที่จะทำให้ความเชื่อทางศาสนาของพวกเขากลายเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปในเวลาเดียวกัน ในปี 2015 Agrawal และ Rastogi จึงก่อตั้งองค์กรทางสังคมในเมือง Kanpur ชื่อ Help Us Green ที่ในแต่ละวัน เก็บดอกไม้เหลือใช้จากวัดฮินดู 13 แห่ง มัสยิดอีก 3 แห่ง มาได้ตก 500 กิโลกรัมต่อวัน และจนถึงกลางปีที่ผ่านมา Help Us Green ก็เก็บขยะดอกไม้มาแล้วมากกว่า 135,000 กิโลกรัม หลังจากนั้น วิธีแรกที่พวกเขาเลือกทำกับดอกไม้เหลือใช้เหล่านี้ คือนำไปหมักเป็นปุ๋ยด้วยวิธีทางธรรมชาติที่ปลอดภัย แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือ พวกเขานำเอาดอกไม้เหล่านี้ไป upcycle กลายเป็นผลิตภัณฑ์จำพวกธูปหอม กำยาน สบู่ ในชื่อแบรนด์ว่า Phool

ผลิตภัณฑ์ธูปและกำยานหอมของ Help Us Green ทำออกมาได้ทันสมัยน่าใช้ ธูปและกำยานของพวกเขามีหลากหลายกลิ่น ตามดอกไม้แต่ละชนิด แต่ละกลิ่นจะส่งผลทางอารมณ์ที่แตกต่างกัน เช่น กลิ่นดอกกุหลาบที่ช่วยปลุกอารมณ์ให้ร่าเริง กลิ่นมะลิที่ให้ความรู้สึกสะอาด สดชื่น ที่สำคัญนอกจากนั้น Help Us Green ยังมอบอาชีพให้กับผู้หญิงชาวอินเดียจำนวนมาก ด้วยการว่าจ้างพวกเธอทำหน้าที่เก็บและคัดสรรดอกไม้จากวัดและศาลต่างๆ ทำให้พวกเธอมีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวและสามารถเบ่งบานขึ้นอีกครั้งเหมือนกับดอกไม้ หลังจากที่ได้ทำงานที่มีประโยชน์ต่อทั้งตัวเองและสังคม

อ้างอิง: Facebook: Help Us Green, greenubuntu.com, www.fastcompany.com

ธันยพร ห.

อดีตคนทำงานนิตยสาร (HOW-To, Vaczine, Esquire, Wallpaper* Thailand, art4d) ในยุคสื่อสิ่งพิมพ์รุ่งเรือง ปัจจุบันเป็นนักเขียน/นักแปล/บรรณาธิการอิสระ มีผลงานทั้งบทความศิลปะ งานออกแบบ สุขภาพกาย-ใจ สิ่งแวดล้อม และวรรณกรรม

See all articles