House of PeacE บ้านต้นแบบทรงโดม ราคาถูก ประหยัดพลังงาน

ปัญหาที่อยู่อาศัย แม้จะเป็นปัจจัย 4 ที่สำคัญกับมนุษย์ขั้นพื้นฐาน แต่ในปัจจุบันยังเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้หมดจดในประเด็นที่อยู่อาศัยขาดแคลนจนทุกวันนี้ ปัญหาที่ดูจะยืดเยื้อเกิดจากเรื่องราคาค่าก่อสร้าง วัสดุ การขนส่ง อาจจะบรรเทาลงไปได้การมองสิ่งรอบตัวอย่างโครงการ House of PeacE หรือโครงการ HOPE

โครงการ HOPE ดำเนินการโดย Green New World ซึ่งเป็นองค์กรณ์ไม่แสวงกำไรจากแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ด้วยแนวคิดที่ต้องการสร้างบ้านต้นแบบที่สามารถสร้างได้ด้วยตัวเอง ราคาถูก และหัวใจของการสร้างบ้านนี้คือการมองมายังวัสดุพื้นฐานอย่างดิน การก่อสร้างโครงการนี้ใช้เทคนิค Superadobe ที่ถูกพัฒนาจากสถาปนิกจอมบุกเบิก Gernot Minke และ Nader Khalili แต่เทคนิค Superadobe เราจะคุ้นเคยได้จากงานของ Khalili สถาปนิกชาวอิหร่าน ที่ใช้ถุงหรือท่อผ้า แล้วใส่ไปด้วยส่วนผสมจากดิน ทราย กรวด ยัดเข้าไปจนแข็งแรง จากนั้นวางเรียงให้ค่อยสอบขึ้นเป็นรูปโดม แล้วเข้าไปใช้สอยภายใต้โดมถุงดินเหล่านั้น

เทคนิคการใช้ Superadobe สามารถลดการใช้พลังงาน ทำให้สถาปัตยกรรมยั่งยืนด้วยวัสดุในท้องถิ่นอย่างดิน ที่สามารถหาได้ทุกที่ทั่วโลกและมีราคาถูก มันแข็งแรงในระดับสามารถทนทานต่อแผ่นดินไหว ทนไฟ พายุ เพราะตัวมันเองเป็นผนังรับน้ำหนักที่มีความหนามาก และจากความหนาของผนังดินนี้เองก็กลายเป็นฉนวนไปพร้อมกันด้วย

รูปทรงโดมออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมความร้อน และระบายความร้อนด้วยวิธีธรรมชาติ จากช่องระบายอากาศรอบโดม และยังถูกเติมช่องแสงบนหลังคา มันทำให้ลดการใช้พลังงานด้วยการดึงแสงอาทิตย์เข้ามาในบ้าน และตัวโดมยังผลิตพลังงานในตัวเองจากของเสียภายในบ้าน ที่ถูกลงไปสะสมในถังไบโอมีเทนจนสร้างพลังงานในบ้าน และใช้การผลิตพลังงานร่วมกับถังปฏิกรณ์ชีวภาพ นอกจากนี้ประเด็นการใช้น้ำให้คุ้มค่าที่สุด ถูกนำมาใช้ในบ้านโดมนี้ด้วย ระบบน้ำนำน้ำที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้อีก อย่างเช่น เอาน้ำใช้แล้วจากห้องน้ำมาผ่านตัวกรองจากพืช สู่การใช้ห้องน้ำ ลงสู่ถังบำบัด แล้วนำไปรดน้ำพืชในสวน เรียกได้ว่าใช้จนคุ้มจนหยดสุดท้ายจริงๆ

ปัจจุบันโดมต้นแบบของ HOPE ให้เสร็จ คาดว่าจะเสร็จจนใช้งานได้เต็มที่ในปีหน้า มันคือความหวังที่จะเป็นต้นแบบที่อยู่อาศัยในอนาคตหรือไม่ เรามาคอยจับตาดูกัน

อ้างอิง: www.worldpackers.com, www.greennewworld.org, inhabitat.com

สาโรช พระวงค์

สถาปนิกผู้ริเป็นนักเขียน และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจในสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เลยมาเขียนเล่าให้ผู้อ่านเป็นเนืองๆ

See all articles