Huertomanias ต้นแบบโรงเรือนปลูกผักสำหรับคนเมือง ราคาประหยัด สร้างจากวัสดุท้องถิ่น

จากปัญหาที่ค่าครองชีพในเมืองนับวันจะยิ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าอาหาร ซึ่งนอกจากอาหารที่ซื้อในเมืองจะมีราคาแพง เนื่องจากต้องขนส่งมาไกลจากแหล่งผลิตแล้ว ผู้บริโภคยังไม่สามารถมั่นใจได้ถึงความสะอาดของอาหารเหล่านั้น ทำให้ในปัจจุบันนี้ คนเมืองจึงมีแนวโน้มที่จะผลิตอาหารกินเองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการปลูกผักกินเองก็นับเป็นอีกความเคลื่อนไหวที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก สอดคล้องกับงานออกแบบที่เกี่ยวกับการปลูกผักในเมืองซึ่งมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นผลงาน Huertomanias

Huertomanias ได้รับการออกแบบและก่อสร้าโดยกลุ่มสถาปนิกและนักออกแบบจากประเทศเอกวาดอร์ นาม Natura Futura Arquitectura โดยทางกลุ่มมีความตังใจที่จะให้โรงเรือนเล็กๆ หลังนี้ กลายเป็นต้นแบบสำหรับปลูกผักในเขตพื้นที่เมือง โรงเรือนแห่งนี้ สามารถเทียบได้กับ Greenhouse ซึ่งหมายถึง โรงเรือนในประเทสเขตหนาวที่ใช้สำหรับปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ ซึ่งโดยมากวัสดุที่สร้างโรงเรือนจะเป็นกระจก เพื่อเก็บรักษาความร้อนเอาไว้ให้ภายในอบอุ่น ซึ่งตรงกันข้ามกับ Huertomanias ซึ่งเป็น Greenhouse ที่ตั้งในเขตร้อนชื้นอย่างเอกวาดอร์ รูปร่างหน้าตาของอาคารจึงมีความแตกต่างออกไป

ตัวโรงเรือนมีรูปทรงเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว เพื่อให้โรงเรือนสามารถก่อสร้างได้ง่ายและมีราคาประหยัด ผู้ออกแบบจึงเลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นมาเป็นส่วนประกอบหลัก โดยส่วนใหญ่เป็นไม้ไผ่ในส่วนของโครงสร้างหลัก ประกอบกับไม้ในบางส่วน ในส่วนของผนังโรงเรือนจะมุงด้วยวัสดุคล้ายมุ้ง ที่มีความโปร่ง ลม ฝน และแสงแดดสามารถเข้ามาภายในได้ ในเดียวกันก็สามารถกันแมลงได้ ภายในรูปทรงสามเหลี่ยม ถูกจัดวางเป็นชั้นซ้อนขึ้นไปตามรูปทรง เพื่อให้สามารถปลูกพืชได้จำนวนมากและได้รับแสงแดดและน้ำอย่างทั่วถึง ถือเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของโรงเรือนสำหรับปลูกผักในเมือง ที่จะทำให้คนเมืองมีความมั่นคงทางด้านอาหารและสุขภาพเพิ่มขึ้น

อ้างอิง: archdaily

Jaksin Noyraiphoom

จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษา ป.ตรีและ ป.โท ทางด้านสถาปัตย์ และ ป.เอก ด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน (https://www.facebook.com/Archtoshare/)

See all articles