Infographic Design for Health 2017

Infographic Design for Health 2017

SHARE

[ รับอาสาสมัคร ] Creative Copywriter 10 คน และ Graphic Designer 10 คน ร่วมสร้างสรรค์และออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อสุขภาพ และมอบให้กับ 10 องค์กรด้านผู้พิการ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การดูแลสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

กิจกรรม: Infographic Design for Health 2017
วันและเวลา: 5-6 สิงหาคม 2560 l 09:30-17:00 น.
สถานที่: Draft Board Co-Working Space อาคารอรกานต์ ชั้น 12เอ เขตปทุมวัน แขวงลุมพินี ( BTS ชิดลม ทางออก 3)
จำนวนอาสาสมัครที่เปิดรับ: Graphic Designer 10 คน และ Creative Copywriter 10 คน
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี (รวมอาหารและเครื่องดื่ม)
ติดต่อสอบถาม: creativecitizen.com@gmail.com หรือ 061-994-1426 (คุณวันวิสาข์)

Mission:
ภายในระยะเวลา 2 วัน อาสาสมัคร Graphic Designer และ Creative Copywriter ร่วมกันสร้างสรรค์และออกแบบอินโฟกราฟิกให้กับ 10 องค์กรด้านผู้พิการ เพื่อนำไปเผยแพร่เป็นสาธารณะประโยชน์ โดยมีทีมงานจาก InfographicMOVE ร่วมเป็นโค้ชเพื่อให้คำแนะนำทุกขั้นตอนตลอด 2 วันเต็ม

วิธีการสมัคร:
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 23:59 น. ที่ https://goo.gl/forms/pj5gWqXJTViai2Vx2
2. ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 16:00 น. ที่ www.facebook.com/CreativeCitizen
3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร:
1. Graphic Designer: มีประสบการณ์ด้านการ Graphic Design (กำลังศึกษาหรือทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
2. Copywriter: มีประสบการณ์ด้านงานเขียนหรือคิดก๊อปปี้ (กำลังศึกษาหรือทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
3. ผู้เข้าสมัครต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง 2 วันที่ระบุ
4. Graphic Designer ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องนำคอมพิวเตอร์มาในวันกิจกรรมเอง

องค์กรด้านผู้พิการ 10 องค์กร:
1. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ��
2. สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
��3. สถาบันราชานุกูล ”��
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ��
5. มูลนิธิคนตาบอดไทย ��
6. โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
��7. มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์
��8. โรงเรียนปัญญาวุฒิกร��
9. โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์��
10. โครงการวิ่งด้วยกัน