Creative Citizen

Inspiration

ศิลปิน Vhils กับงานศิลปะเพื่อแสดงคารวะแก่นักรบแนวหน้าด้านสาธารณสุขในโปรตุเกส

วิกฤตการณ์หลายครั้งในหน้าประวัติศาสตร์มักทำให้เกิดวีรบุรุษที่เข้ามากู้ภัยพิบัตินั้นให้พ้นไปจากสังคม ซึ่งโดยมากคนที่จะถูกบันทึกไว้เพื่อการจดจำมักจะเป็นผู้นำหรือบุคคลสำคัญทางการเมือง มากกว่าประชาชนตัวเล็กที่บางครั้งอาจมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขเหตุการณ์ร้ายเหล่านั้นด้วยเช่นกัน แต่มักไม่มีใครจดจำ ผลงานจากความรับผิดชอบของพวกเขาพร้อมจะเลือนหายไปกับกาลเวลา

Continue Reading

ตำรวจเกาหลีตามหาเด็กหายด้วย Hope Tape เทปกาวติดพัสดุ วานผู้รับช่วยแจ้งเบาะแส

การติดประกาศเด็กหายเป็นวิธีในการค้นหาเด็กหายที่ยังใช้ได้ผล เพราะประวัติศาสตร์ในการพบตัวเด็กหาย คือการได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีในสังคมที่พบเห็น ซึ่งเป็นการติดประกาศในพื้นที่ที่คาดว่าเด็กหายไปและต้องติดให้ผู้คนเห็นมากที่สุด ในเกาหลีใต้ ปี

Continue Reading

Kiss the Ground: สารคดีแห่งความหวังในการฟื้นฟูโลกให้กลับคืนสู่สมดุล

ท่ามกลางสภาวะโลกร้อนและความแปรปรวนของภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง หลายฝ่ายยอมรับกันถึงสาเหตุที่มาของปัญหาดังกล่าว ทั้งๆ ที่ต่างคนก็ก็รับรู้แต่ก็ทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อน

Continue Reading

Prayer Rugs ทอผืนพรมแทนผืนป่า วอนมนุษย์หยุดทำร้ายระบบนิเวศ

ศิลปินมีความชำนาญในเทคนิคแตกต่างกันไปเพราะต่างมีประสบการณ์ชีวิตและแรงบันดาลใจที่ไม่เหมือนกัน อย่างงานแลนด์สเคปนี้หลายคนคงคุ้นเคยกับการเพ้นท์ภาพด้วยสีหลากหลายชนิด สะท้อนสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อชีวิต สำหรับ Alexandra

Continue Reading
Close Menu