Creative Citizen

Inspiration

#ProjectLitterCritter ชวนแชร์ภาพอาร์ตขยะ คืนความสะอาดให้กับโลก

เชื่อเหลือเกินว่าในชีวิตประจำวัน หลายคนต้องพบเขยะถูกทิ้งไม่เป็นที่ตามที่สาธารณะ แล้วก็มักคิดเสมอว่าขยะที่เห็นเหล่านั้นไม่ใช่ธุระของเรา เป็นภาระของพนักงานเก็บขยะ คงจะมีไม่กี่คนที่ช่วยเก็บขยะที่พอจะทำได้นั้นไปทิ้งให้ถูกที่

Continue Reading

Children Village กำเนิดใหม่ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นดินแดนบราซิล

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นคือสถาปัตยกรรมที่ถูกพัฒนา ปรับเปลี่ยนจากกาลเวลา เป็นไปตามปากท้องของผู้คนในแต่ละถิ่นฐานจนมีรูปแบบที่สอดคล้องกับถิ่นฐานนั้น พวกมันไม่ได้ผ่านการออกแบบจากสถาปนิกในระบบ แต่จากการขัดเกลาจนมีรูปแบบที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

Continue Reading

ศิลปิน CIBO เปลี่ยนความขุ่นข้องหมองใจให้เป็นรอยยิ้มด้วยภาพอาหารชวนกิน

ในช่วงหนึ่งนักทำหนังนิยมใช้เรื่องราวของการทำอาหาร มาเป็นพื้นหลังสำหรับบอกเล่าเรื่องราว สะท้อนพฤติกรรมมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น Ratatouille,

Continue Reading
Close Menu