Creative Citizen

ART

The Journey of Humanity : ภาพเขียนใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อเยียวยาเด็กยากไร้ทั่วโลก

ผลงานภาพเขียนชิ้นใหญ่นี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็กต์ที่มีชื่อว่า Humanity Inspired ซึ่งศิลปินใช้เวลาไปกับการสร้างงานในช่วงที่มีการล็อกดาวน์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Continue Reading

ศิลปิน Nathalie Lété ใช้เวลากักตัวช่วงโควิดเพนต์บ้านให้เป็นสวนสวยในนิยาย

ในช่วงเวลาที่โลกเผชิญวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 อยู่นี้ แน่นอนว่าแทนที่จะไปเสี่ยงกับการติดเชื้อในที่ชุมชนโดยไม่จำเป็น หลายคนคงเลือกจะกักตัวเองภายในบ้านเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวเองและคนรอบข้าง แม้แต่มาตรการของบางเมืองก็จำเป็นต้องจัดเวลาล็อกดาวน์เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อ

Continue Reading

Couriers of Hope ส่งภาพเขียนผ่านซองจดหมาย…มอบความหวังให้กัน

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่หลายคนต้องปลีกตัวอยู่กันอย่างโดดเดี่ยวห่างไกลจากเพื่อนหรือคนในครอบครัว บ้างก็ประสบปัญหาทั้งด้านจิตใจและด้านภาวะเศรษฐกิจ ตกงาน ขาดความมั่นใจ

Continue Reading

INCARNATE: แฟชั่นชุดห่อหุ้มขยะ สะท้อนปัญหาการคุกคามสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม

รีไซเคิลอาร์ตอาจไม่ใช่ของใหม่ในแวดวงการศิลปะ แต่ท่ามกลางสภาวะอากาศแปรปรวนและโลกร้อนที่เรากำลังเผชิญ การแปรรูปขยะให้เป็นสิ่งสร้างสรรค์ถือว่าจำเป็น เพื่อส่งเสียงกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงปัญหา และภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบทุกชีวิต

Continue Reading

Roadsworth สะท้อนวิกฤติสิ่งแวดล้อมและปัญหาการเมืองโลกด้วยสตรีทอาร์ตกลางเมือง

มีผลงานศิลปะสตรีทอาร์ตหรือกราฟิตี้บนท้องถนนมากมาย แต่ที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพื้นที่หรือภูมิทัศน์ด้วยมุมมองของศิลปินที่ช่วยสร้างอารมณ์ขันอย่างโดดเด่นเป็นที่จดจำนั้นมีไม่มากนัก  และผลงานของศิลปินชาวมอลทรีออล ประเทศแคนนาดา ซึ่งใช้ชื่อทางศิลปะว่า

Continue Reading

The Anti-Extinction Library ห้องสมุดรูปไข่ในนิวยอร์กช่วยเก็บและปกป้องสิ่งมีชีวิตท้องถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์

โลกและชีวิตวิวัฒนาการคู่กันมาช้านาน ท่ามกลางความหลากหลายของชีวภาพ และกฎแห่งความอยู่รอด ดังที่ ชาร์ลส์

Continue Reading
Close Menu