Creative Citizen

CREATIVE

Be Girl ปฏิวัติความเชื่อเดิมๆ ด้วยการเดินแฟชั่นโชว์กางเกงอนามัยสำหรับวันนั้นของเดือน

การมีประจำเดือนเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้หญิง แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติ เพราะยังมีคนอีกหลายกลุ่ม หลายประเทศที่มีความเชื่อผิดๆ แปลกๆ

Continue Reading

‘คุณเคย Bully คนเหล่านี้หรือเปล่า?’ มองข้ามเปลือกภายนอกให้เห็นถึงเนื้อแท้ภายใน

‘ความสุขประเทศไทย’ (Happiness Thailand) เป็นโครงการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Continue Reading

‘Tracing Public Space’ ให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่สาธารณะในชุมชนแออัด

สลัมหรือพื้นที่ชุมชนแออัดนั้นมีอยู่ในเมืองใหญ่แทบทุกเมืองทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนา ซึ่งกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มักมีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษาและไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่ง บ้านเรือนจะถูกสร้างขึ้นแบบต่ำกว่ามาตรฐานบนพื้นที่จำกัด

Continue Reading

The Missing Faces เปลี่ยนหน้าเขามาใส่หน้าเรา ช่วยติดตามคนหายคืนสู่ครอบครัว

การถ่ายเซลฟี่ของคนในยุคดิจิตอลมีวิวัฒนาการขึ้นเรื่อยๆ ถ่ายหน้าฟรุ้งฟริ้ง เปลี่ยนหน้า สลับหน้า อยากสนุกแบบไหนก็ทำได้

Continue Reading

‘Facetook: เฟซทุกข์’ เพราะการเล่นเฟซบุ๊กอาจทำให้คุณไม่มีความสุข

มีหลายคนที่พอเข้าไปอยู่ในโลกของเฟซบุ๊กแล้ว ‘ทุกข์’ …ทุกข์เพราะเห็นเพื่อนในเฟซฯ โพสต์แต่เรื่องที่มีความสุข หวานกับแฟน

Continue Reading
Close Menu