Creative Citizen

DESIGN

WeWALK ไม้เท้านำทางสุดล้ำเพื่อผู้พิการทางสายตา ตรวจจับสิ่งกีดขวางได้ เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนก็ง่าย

WeWALK คือไม้เท้านำทางสุดไฮเทคที่ช่วยให้ผู้มีปัญหาด้านการมองเห็นสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ทัดเทียมกับคนปกติทั่วไปมากขึ้น นี่เป็นผลงานการออกแบบโดยผู้พิการทางสายตาตัวจริงเสียงจริง ชื่อ Kursay

Continue Reading

AmeniTREES ห้องน้ำสาธารณะเก๋และกรีน หลังคาปลูกต้นไม้ มีระบบกักน้ำฝนไว้ใช้ประโยชน์

ไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาที่ล้ำสมัยด้วยเส้นสายโค้งเว้าหรือดูคล้ายงานประติมากรรมเพียงอย่างเดียว แต่สาเหตุที่ทำให้ AmeniTrees ผลงานออกแบบห้องน้ำสาธารณะของ SmithGroup

Continue Reading

Buses4homeless เปลี่ยนรถเมล์เก่าเป็นที่พัก ห้องอาหาร และห้องเรียนให้คนไร้บ้าน

ปัญหาคนไร้บ้านเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ที่หลายประเทศต่างพยายามหาวิธีแก้ไข การใช้ชีวิตของคนไร้บ้านบนพื้นที่สาธารณะต้องประสบกับปัญหาต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสภาพอากาศและการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

Continue Reading

Flohaler เครื่องพ่นยาสีสดใส ใช้งานง่าย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ให้ผู้ป่วยโรคหอบหืด

สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืด ยาพ่นขยายหลอดลมเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรมีติดตัวไว้ตลอดเวลา เพราะยาจะช่วยให้หลอดลมเกิดการขยายตัวออก ช่วยให้หายใจได้สะดวกขึ้น รูปแบบของยาโดยทั่วไปจะมีทั้งแบบที่เป็นยาเม็ด

Continue Reading
Close Menu